Projekt RADAR: Arhitekt prihodnosti prometne varnosti

Novice

Evropski projekt RADAR, ki ga je Avto-moto zveza Slovenije s partnerji začela izvajati junija 2018, postaja ključen dejavnik pri ozaveščanju pomena ustrezne cestne infrastrukture in strateških investicij v varne ceste ne le v podonavskih državah, temveč tudi po svetu.


Avto-moto zveza Slovenije je v sodelovanju z 18 partnerji in pridruženimi partnerji junija 2018 začela izvajati 2,15 milijona evra vreden projekt RADAR (Risk Assessment in Danube Area Roads) z namenom zmanjševanja tveganja za nastanek prometnih nesreč na strani cestne infrastrukture na podonavskih cestah. Danes, oziroma skoraj tri leta kasneje, postaja RADAR ključen dejavnik pri ozaveščanju pomena ustrezne cestne infrastrukture in strateških investicij v varne ceste ne le v podonavskih državah, temveč tudi po svetu.

Število prometnih nesreč s smrtnim izidom je še vedno previsoko. Samo v letu 2019 je v osmih državah partneric projekta oz. na območju Podonavja umrlo več kot 3200 ljudi – podobno število je bilo v letih 2018 in 2017.

Dejstvo, da ima ustrezna in kakovostna cestna infrastruktura pomembno vlogo pri preprečevanju prometnih nesreč, je pogosto zanemarjeno. Ukrepi, ki bi lahko izboljšali cestno infrastrukturo, pa predragi. Metodologija, ki jo uporablja projekt RADAR (iRAP metodologija), določa najbolj kritične lokacije za ukrepanje tako, da upošteva največjo ekonomsko korist ukrepov glede na stroške.

Z uporabo varnostnih ograj lahko v primerih, ko voznik izgubi nadzor nad vozilom, bistveno zmanjšamo posledice prometnih nesreč. Samo v enem letu bi lahko na ta način v Evropi rešili več kot 1600 življenj.

Tudi križišča predstavljajo kritične lokacije, kjer se lahko udeleženci v prometu hudo telesno poškodujejo ali tudi izgubijo svoje življenje. Z namestitvijo ustrezne prometne signalizacije, izgradnjo krožnih križišč ali uporabo stroškovno učinkovitih rešitev za umirjanje prometa, kot so grbine, lahko rešimo več kot 2000 življenj.

Kolikšen odstotek evropskega BDP bi lahko prihranili z zmanjšanjem števila prometnih nesreč s smrtnim izidom in hudo telesno poškodovanimi? Kako se to primerja s stroški izboljšanja varnosti cestne infrastrukture? Stroški prometnih  nesreč v večini držav znašajo 3 % BDP. Razmerje med koristmi in stroški kažejo, da se vsak vloženi evro v boljšo cestno infrastrukturo povrne vsaj petkratno; pogosto tudi več.

Za praktični prikaz vsebin, ki jih obravnava projekt RADAR, smo pripravili infografike na štirih tematskih področjih:

  • Investicijski načrti za varnejše ceste
  • Ukrepi za šibkejše udeležence z prometu
  • Infrastruktura za pametno upravljanje hitrosti
  • Prometna varnost v bližini šol

 

Omenjena področja so najpomembnejši gradniki strateškega upravljanja cestne infrastrukturne in prometne varnosti v regiji. Slednja so vključena v raziskovalni del projekta, ki deluje na podlagi zgoraj omenjene metodologije.

Standardizirana in obsežna iRAP metodologija presega regionalne in nacionalne razlike v prometni varnosti, saj ponuja mednarodno uveljavljen pristop z učinkovitimi rešitvami in uporabno vrednostjo za prometne politike in nacionalne strategije prometne varnosti. Ekipa v projektu RADAR s svojim delom in cilji riše prihodnost prometne varnosti na mednarodni kot tudi svetovni ravni.

Tukaj več informacij o infografikah na štirih tematskih področjih. Infografike bodo kmalu na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Ključne besede


Prometne nesrečeCestna infrastrukturaprometna varnostPodonavjeprojekt RADARmobilnost