Začel se je projekt RADAR – Risk Assessment on Danube Area Roads

Novice

Avto-moto zveza Slovenije se je 25. in 26. junija 2018 v Budimpešti udeležila uvodnega srečanja mednarodnega projekta RADAR (Risk Assessment on Danube Area Roads), v katerem je poleg AMZS še deset partnerjev iz devetih držav, njegov cilj pa je prepoznati in zmanjšati tveganja za nastanek prometnih nesreč na podonavskih cestah.


Projekt RADAR je triletni evropski, usmerjen k povezanosti in varnejši cestni infrastrukturi na območju Podonavja, ki ga AMZS izvaja v sodelovanju s partnerji iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Moldavije, Romunije in Srbije, vodilni partner pa je Evropski inštitut za ocenjevanje cest (EuroRAP inštitut) iz Slovenije. S predstavniki držav partneric projekta bo izvedel vrsto izobraževalnih tečajev s konceptom usposabljanja na področju varnejše cestne infrastrukture.

Vloga AMZS bo med drugim tudi neposredno naslavljanje odgovornih organizacij za varnost v cestnem prometu k prepoznavanju tveganja, ki jih za prometno varnost v Podonavju predstavlja pomanjkljiva cestna infrastruktura. AMZS si bo skupaj s predstavniki držav partneric projekta prizadeval odgovoriti na vprašanja, kako izboljšati podonavsko cestno infrastrukturo, kako zmanjšati tveganje na cestah v Podonavju in kako z mednarodnim sodelovanjem ozaveščati o pomenu izboljšav cestne infrastrukture,

je cilje projekta in vlogo AMZS predstavil mag. Jure Kostanjšek, vodja področja varna mobilnost pri Avto-moto zvezi Slovenije. 

Projekt RADAR financira Evropska unija

Financiranje projekta RADAR v višini 2,15 milijona evrov je odobril Interreg Danube Transnational Program (DTP) z namenom podpore okolju prijaznih in varnih prometnih sistemov ter izboljšave dostopnosti mestnih in podeželskih območij v Podonavju. Program DTP pa financira Evropska unija v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF), Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) in Evropskega instrumenta sosedstva (ENI). Na DTP razpise se letno prijavi več sto evropskih organizacij.

 

Ključne besede


EuroRAPvarna mobilnostprometna varnostRADARPodonavje