Registrske tablice

Po pravilniku morajo registrske tablice vsebovati znak EU (dvanajst zvezdic) in znak države članice (za Republiko Slovenijo - SLO) v modrem polju, ki se nahaja na levi strani tablice, večji desni del pa je namenjen običajnim registrskim oznakam, ki je sestavljena iz oznake registracijskega območja (LJ, MB, KR ...), treh do šestih črk (za motorna kolesa tri do štiri črke) ali kombinacije črk in številk, pomišljaja za drugim znakom registrske oznake in grba krajevno pristojnega organa. Rob okoli tablice je zelene barve. Serijske registrske tablice so vezane na vozilo, registrske tablice z izbranim delom označbe pa so vezane na lastnika vozila.

Vse stare oblike registrskih tablic ostanejo veljavne neomejeno dolgo časa.

Registrske tablice se zamenjajo za nove:

 • kadar je najmanj ena registrska tablica pogrešana ali uničena,
 • kadar postanejo zaradi obrabljenosti neuporabne.

Namesto pogrešane, uničene ali obrabljene registrske tablice se lahko izda nova enaka registrska tablica.

Za zamenjavo registrskih tablic je potrebno predložiti:

 • izjavo lastnika vozila z opisom okoliščin, v katerih so bile registrske tablice izgubljene oziroma ukradene, in preostala tablica ali registrske tablice,
 • prometno dovoljenje,
 • osebni dokument na vpogled za fizično osebo oziroma dokazilo o registraciji pravne osebe, obvestilo o razvrstitvi in žig za pravne osebe.

Dovoljenje za preskusno vožnjo in preskusne tablice se izda največ za pet dni:

 • za nova, predelana in popravljena neregistrirana vozila, s katerimi se na javnih cestah opravlja vožnja za preizkus ali prikaz njihovih lastnosti,
 • za neregistrirana vozila, ki so na poti od podjetja, v katerem so bila izdelana, do podjetja, v katerem bodo dokončana, ali do skladišča trgovinskega podjetja,
 • za neregistrirana vozila, ki so na poti na tehnični ali strokovni pregled oziroma na sejem zaradi prodaje,
 • za neregistrirana vozila, ki so na poti od kraja prevzema do kraja registracije.

Vlogi za izdajo preskusnih tablic je potrebno priložiti na vpogled:

 • dokaz o izvoru in lastništvu vozila,
 • odjavljeno prometno dovoljenje (za rabljeno vozilo),
 • dokazilo o sklenjenem zavarovanju za preskusne tablice,
 • izjavo o sposobnosti vozila za varno udeležbo v cestnem prometu (potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila s tehničnega pregleda, izjava serviserja po popravilu vozila ali pisna izjava stranke), če ne gre za novo vozilo,
 • osebni dokument za fizične osebe,
 • za pravne osebe žig, davčno številko in pooblastilo, če postopka ne ureja zastopnik pravne osebe.

Lastnik motornega vozila se lahko odloči za registrske tablice z oznako po izbiri.

Kombinacija znakov mora vsebovati najmanj eno črko, izbrani del označbe pa lahko vsebuje največ en pomišljaj, vendar ne na začetku ali koncu oznake. Izbrati je mogoče le tako kombinacijo znakov, ki jo omogoča prostor na tablici. Izbrani del označbe ne sme vsebovati kratic državnih organov, tujih predstavništev in mednarodnih organizacij. Žaljivi, vulgarni ali drugi neprimerni izrazi prav tako niso dovoljeni.

Cena para avtomobilskih registrskih tablic (520 x 120 mm) z oznako po izbiri je 128,86 €.

Proizvajalec tablice dobavi najkasneje v roku 14 dni po prejemu naročila, kar upoštevajte ob naročilu, saj registracija vozila brez tablic ni možna.

Tablice z vsebino po izbiri so vezane na osebo, ki jih je naročila, vseeno pa je prenos na drugo osebo možen s spodnjim obrazcem.

Medsebojni dogovor o prenosu registrskih označb po izbiri

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam

Oglasna sporočila