Registracija mopeda

Tehnični pregled + zavarovanje + registracija

AMZS registracija mopeda

 • Od 1. 5. 2017 je za mopede (kolesa z motorjem) s trajno nazivno močjo pogonskega motorja nižjo od 4 kW in hitrostjo do 25 km/h predpisana REGISTRACIJA.
 • Če je moped starejši od štirih let, je pred registracijo obvezen TEHNIČNI PREGLED.
 • Za registracijo mora biti sklenjeno tudi OBVEZNO ZAVAROVANJE.

 

Katere dokumente o izvoru/lastništvu potrebujem?

Postopek se razlikuje glede na to, kdaj je bil moped pripeljan v Slovenijo:

 • Če je bil moped v Slovenijo pripeljan po 1. 5. 2004, nadaljujte po spodnjih korakih.
 • Če je bil moped v Sloveniji že pred 1. 5. 2004, pa preskočite do koraka "Nimam dokumentov".

 

Za moped kupljen v Sloveniji potrebujem:

 • račun o nakupu novega mopeda
 • račun ali kupoprodajno pogodbo o prenosu lastništva na moje ime

 

Če je bil moped pripeljan iz ene od držav članic EU oziroma uvožen iz tujine, potrebujem:

 • zadnje tuje prometno dovoljenje (če je bil moped registriran v tujini)
 • zadnji tuj račun ali kupoprodajno pogodbo
 • račun ali kupoprodajno pogodbo o prenosu lastništva na moje ime

Imam dokumente o izvoru in lastništvu

 1. Pred obiskom AMZS preverim ustreznost dokumentov
 2. Potrebujem tudi homologacijo
  a) Za moped, kupljen nov v RS
  Potrdilo o skladnosti (SA ) je moral izdati pooblaščeni prodajalec ali zastopnik proizvajalca. Če ga nimam, se obrnem nanj.
  b) Za moped, pripeljan iz tujine
  Potrdilo o skladnosti (SB) je moral pridobiti uvoznik. Če ga nimam, lahko postopek opravim v AMZS.
  Mopedi, ki so v RS že pred 1. 10. 1993, homologacije nimajo, zato predložitev ni potrebna.
  Registracija mopeda v AMZSMopedi, ki so v RS od 1. 10. 1993 homologacijo morajo imeti.
  V primeru, da je bil moped v RS pred 1. 5. 2004, postopek lahko opravite tudi, če homologacije ne najdete.
 3. Opravim tehnični pregled (za mopede, stare 4 leta, in več)
 4. Sklenem obvezno zavarovanje
 5. Moped registriram

 

Nimam dokumentov o izvoru in lastništvu, oziroma je bil moped v Sloveniji že pred 1.5.2004.

 1. Pripeljem moped v AMZS na identifikacijo (pregled na stezi)
 2. S seboj pripeljem tudi dve priči
  (mladoletnika naj spremlja en od staršev ali skrbnik)
  Lastnik mopeda in priče

  in predložim čim več listin in dokazil v zvezi mopedom (homologacija, garancijska knjižica, fotografija z družinskega piknika,...).
 3. Opravim postopek dokazovanja lastništva
 4. Opravim tehnični pregled
 5. Sklenem obvezno zavarovanje
 6. Moped registriram

 

PRIPOROČILO:
preden pripeljete moped na tehnični pregled, se s homologacijskim dokumentom oglasite v AMZS, kjer bomo preverili, če je moped v registru vozil.

POMEMBNO!
Če moped, ki ni bil predelan, presega največjo hitrost 25 km/h, se registrira kot moped z največjo hitrostjo 45 km/h, zato bodo za vožnjo veljavni pogoji za to kategorijo (obvezna motoristična čelada, drugačna pravila vožnje ...).

Bolj podrobno o novem predpisu

Za moped, ki je bil kupljen nov v RS ali pripeljan iz druge države članice EU oz. tujine po 1.5.2004, je potrebno za registracijo imeti vse dokumente:

Za moped, pridobljen v drugi državi članici oz. uvožen iz tujine:

 • zadnje tuje prometno dovoljenje (če je bil moped v tujini registriran),
 • zadnji tuj račun ali kupoprodajno pogodbo
 • račun ali kupoprodajno pogodbo o prenosu lastništva iz osebe, ki je moped pridobila oz. uvozila, na zadnjega lastnika, ki želi moped registrirati

Za moped, ki je bil kupljen kot nov pri prodajalcu v Republiki Sloveniji:

 • račun o nakupu novega mopeda v RS
 • račun ali kupoprodajno pogodbo o prenosu lastništva iz prvega kupca na zadnjega lastnika, ki želi moped registrirati

Poleg dokumentov o izvoru in lastništvu je potrebno tudi dokazilo o skladnosti mopeda s homologacijskimi predpisi in sicer je to »Potrdilo o skladnosti SA oz. SB«. Za mopede, ki so bili v RS kupljeni novi, takšno potrdilo o skladnosti (SA) izda pooblaščeni prodajalec oz. zastopnik proizvajalca. Za mopede, ki so bili pripeljani iz tujine, pa mora potrdilo o skladnosti (SB) pridobiti uvoznik oz. kupec pri strokovni organizaciji, ki opravlja te postopke.

Če je moped starejši od 4-ih let, je potrebno pred registracijo opraviti še tehnični pregled. Pri tehničnem pregledu se preveri delovanje zavor, svetlobne opreme, stanje pnevmatik, vzvratnega ogledala, originalnost izpušnega sistema, tehnično stanje drugih naprav in opreme in izmeri najvišja hitrost mopeda, ki v odvisnosti od kategorije ne sme presegati 25 km/h oz. 45 km/h. Tehnična brezhibnost mopeda se potrdi z zapisnikom o tehničnem pregledu.

Nato se moped registrira. Za registracijo mora biti sklenjeno tudi obvezno zavarovanje, ki se uredi kar pri nas. Pri mopedih, ki so bili pripeljani v RS po 1.3.2010 oz. pri katerih od nakupa ni preteklo več kot 5 let, pa se v elektronski evidenci edavki preveri še, da je bil za moped plačan tudi davek na motorno vozilo (DMV).

Tudi če je bil moped v lasti še pred 1.5.2004 in ima lastnik mopeda vse dokumente (račun o nakupu, kupoprodajno pogodbo, homologacijski dokument – izjavo o ustreznosti od 1.10.1993 dalje), se za moped opravi tehnični pregled in nato moped registrira, pri čemer se ravno tako sklene še obvezno zavarovanje.

Zaradi različnih vzrokov je možno, da kljub izdanemu homologacijskemu dokumentu - potrdilu o skladnosti ali izjavi o ustreznosti, vozila ni v registru vozil. V tem primeru bo vnos v register opravila Javna agencija RS za varnost prometa. Dokler vnos vozila ne bo opravljen (lahko traja tudi več dni), ne bo mogoče opraviti postopka tehničnega pregleda. Zato je v primeru, ko imate homologacijski dokument za moped, smiselno, da preden pripeljete moped na tehnični pregled, pri AMZS s homologacijskim dokumentom najprej preverite, ali je moped v registru vozil.

Mopede, ki so bili v RS pred 1.5.2004, je možno registrirati tudi, če nimate (vseh) dokumentov

Če za tak moped nimate računa oz. kupoprodajne pogodbe, potem se v posebnem ugotovitvenem postopku lahko dokazuje nespornost lastništva. Homologacijski dokument – Izjava o ustreznosti A oz. B - pa je moral biti izdan za vse mopede, ki so bili dani v uporabo v RS po 1.10.1993. Za mopede, ki so bili v RS kupljeni novi, je takšno izjavo o ustreznosti (A) izdal pooblaščeni prodajalec oz. zastopnik proizvajalca. Za mopede, ki so bili rabljeni pripeljani iz tujine, pa je moral izjavo o ustreznosti (B) pridobiti uvoznik oz. kupec pri strokovni organizaciji, ki je opravljala te postopke. Če tega dokumenta za moped, dan v uporabo v RS po 1.10.1993 vendar pred 1.5.2004, ni možno najti, se sicer lahko registracija (in tehnični pregled) vseeno opravi, vendar je s predloženim homologacijskim dokumentom postopek hitrejši in enostavnejši. V pomoč je sicer tudi tehnična dokumentacija proizvajalca mopeda (navodila za uporabnika, prospekti s tehničnimi podatki).

Za postopek se predhodno naročite (po telefonu) oz. preverite, kdaj boste lahko postopek najhitreje opravili. Postopek se začne z vlogo za registracijo, pri čemer se s pregledom mopeda najprej ugotovijo identifikacijski podatki (številka okvirja oz. identifikacijska številka, tip motorja) in oceni, ali je bil moped izdelan pred 1.5.2004, tako da je bil do tega datuma res že lahko v RS.

V nadaljevanju v postopku pred referentom/referentko podate izjavo o tem, kako je moped prišel v vašo last in dokazujete tudi, da je bil moped v RS že pred 1.5.2004. Vašo izjavo v postopku morata praviloma potrditi še dve priči, ki sta dovolj stari, da se spominjata pridobitve lastništva in da lahko potrdita tudi, da je bil moped v RS že pred 1.5.2004 (torej starejši od 18 let), če tega ne morete dokazati z listinami. Izjavo seveda lahko podkrepite z morebitnimi listinami v zvezi z mopedom, s katerimi razpolagate (npr. garancijska knjižica na vaše ime, fotografija iz tistega časa, morebitna pogodba s prejšnjim lastnikom). Postopek traja okrog 20 – 30 minut. Mladoletnik (oseba, ki je že dopolnila 14 let in še ni dopolnila 18 let) pri vlogi za registracijo ne mora nastopati sam (brez starša ali skrbnika) in če še ni dopolnil 15 let, tudi ne more biti stranka v posebnem ugotovitvenem postopku.

Če je v posebnem ugotovitvenem postopku izkazano izpolnjevanje pogojev (nespornost lastništva, prisotnost mopeda v RS pred 1.5.2004), se v nadaljevanju opravi tehnični pregled, kjer se ugotovijo tehnični podatki mopeda (moč pogonskega motorja, prostornina, masa …) in preveri delovanje zavor, svetlobne opreme, stanje pnevmatik, vzvratnega ogledala, originalnost izpušnega sistema, tehnično stanje drugih naprav in opreme ter izmeri najvišja hitrost mopeda, ki v odvisnosti od kategorije ne sme presegati 25 km/h oz. 45 km/h. Tehnična brezhibnost mopeda se potrdi z zapisnikom o tehničnem pregledu.

Po opravljenem tehničnem pregledu se uredi še zavarovanje in končno moped tudi registrira.

 

Oglasna sporočila