Organiziranost Avto-moto zveze Slovenije

Funkcionarji Avto-moto zveze Slovenije na podlagi izidov volitev na Skupščini Avto-moto zveze Slovenije 22. novembra 2021 in člani stalnih delovnih teles Upravnega odbora AMZS, ki jih je ta imenoval na svoji 2. redni seji 8. decembra 2021

Predsednik Avto-moto zveze Slovenije

Leopold Pungerčar

Podpredsednik Avto-moto zveze Slovenije

Tomaž Andrejka

Upravni odbor
 • Leopold Pungerčar, predsednik Avto-moto zveze Slovenije
 • Tomaž Andrejka, podpredsednik Avto-moto zveze Slovenije
 • Rado Stojanović, predsednik strokovnega sveta za članstvo
 • Ferdo Abraham, predsednik strokovnega sveta za varno mobilnost
 • Tomaž Trajbarič, predsednik strokovnega sveta za avto-moto šport
 • Bogo Steklasa, predstavnik regije I (Celjska, Šaleška dolina in Zasavje)
 • Janez Prosenik, predstavnik regije II (Dolenjska)
 • Emil Grzinčič, predstavnik regije III (Gorenjska)
 • Matjaž Kamnik, predstavnik regije IV (Koroška)
 • Jaka Kavčič, predstavnik regije V (Ljubljana)
 • Marjan Kveder, predstavnik regije VI (Ljubljana z okolico)
 • Jože Vaupotič, predstavnik regije VII (Pomurje)
 • Dejan Koglot, predstavnik regije VIII (Severnoprimorska in obala)
 • Vojka Werglez, predstavnica regije IX (Štajerska)
 Nadzorni odbor
 • Rasto Oderlap, predsednik
 • Adam Kavšek
 • Amalija Lukner
 • Boris Požar
 • Žiga Pungerčar Marn
Častno razsodišče
 • Eva Brulc
 • Jožef Cerar
 • Branko Hojnik 
 • Marjetka Steiner
 • Slavko Šket 
Strokovni svet za članstvo

Predsednik: Rado Stojanović; člani: Janko Hrastovšek, Mojca Nemec, Sandra Počivalšek, Andrej Repnik, Kuanita Resinovič, Vojka Werglez

Strokovni svet za varno mobilnost

Predsednik: Ferdo Abraham; člani: Bojan Arih, Božidar Flak, Danilo Lukavečki, Marjan Markun, Jožef Stakne, Vinko Zajec

Strokovni svet za avto-moto šport

Predsednik: Tomaž Trajbarič; člani: Herman Jakolič, Domen Jerančič, Marjan Kveder, Dejan Koglot, Igor Kolenko, Izak Šantej, Marino Štok, Peter Tomažič, Ines Pezić Pregrad

Disciplinska sodnica za področje avto-moto športa: Katja Jerič

Komisija za finančno gospodarska vprašanja

Predsednik: Jaka Kavčič; člani: Marjetka Marjeta Česnik, Narcisa Mihevc Mohr, Leopold Pungerčar, Marjan Vengust

Komisija za priznanja

Predsednik: Janez Prosenik; člani: Mirko Ilješ, Andrej Pirnar, Tanja Pust, Janez Vidovič

Komisija za statutarno pravna vprašanja

Predsednik: Jožef Vaupotič; člani: Janko Jerman, Stanislav Potočnik, Niko Varezič, Denis Zobarič

Uredniški svet medijskih vsebin

Predsednik: Tomaž Andrejka; člani: Marijana Kanduti, Goran Krošelj, Marjan Potrata, Blaž Poženel, Anita Drev

Organigram Avto-moto zveze Slovenije

Organigram Avto-moto zveze Slovenije

Oglasna sporočila