Organiziranost Avto-moto zveze Slovenije

Funkcionarji Avto-moto zveze Slovenije so na podlagi izidov volitev na Skupščini Avto-moto zveze Slovenije 22. novembra 2017 štiriletni mandat nastopili 29. novembra 2017.

Predsednik Avto-moto zveze Slovenije

Anton Breznik 

Podpredsednik Avto-moto zveze Slovenije

Tomaž Andrejka

Upravni odbor
 • Anton Breznik, predsednik Avto-moto zveze Slovenije
 • Tomaž Andrejka, podpredsednik Avto-moto zveze Slovenije
 • Rado Stojanović, predsednik strokovnega sveta za članstvo
 • Tomaž Trajbarič, predsednik strokovnega sveta za varno mobilnost
 • Jožef Žunkovič, predsednik strokovnega sveta za avto-moto šport
 • Jože Guzaj, predstavnik regije I (Celjska, Šaleška dolina in Zasavje)
 • Janez Prosenik, predstavnik regije II (Dolenjska)
 • Jože Kepic, predstavnik regije III (Gorenjska)
 • Ferdo Abraham, predstavnik regije IV (Koroška)
 • Jaka Kavčič, predstavnik regije V (Ljubljana)
 • Vinko Zajec, predstavnik regije VI (Ljubljana z okolico)
 • Jože Vaupotič, predstavnik regije VII (Pomurje)
 • Anton Šajna, predstavnik regije VIII (Severnoprimorska in obala)
 • Vojka Werglez, predstavnica regije IX (Štajerska)
 Nadzorni odbor
 • Amalija Lukner
 • Adam Kavšek
 • Rasto Oderlap
 • Boris Požar
 • Janko Torej
Častno razsodišče
 • Mitja Dežela
 • Herman Jakolič st.
 • Miha Javoršek
 • Uroš Langerholc
 • Samo Zorko
Strokovni svet za članstvo

Predsednik: Rado Stojanović; člane bo imenoval Upravni odbor Avto-moto zveze Slovenije

Strokovni svet za varno mobilnost

Predsednik: Tomaž Trajbarč; člane bo imenoval Upravni odbor Avto-moto zveze Slovenije

Strokovni svet za avto-moto šport

Predsednik: Jožef Žunkovič; člane bo imenoval Upravni odbor Avto-moto zveze Slovenije

Uredniški svet medijskih vsebin

Člane bo imenoval Upravni odbor Avto-moto zveze Slovenije.

Komisija za gospodarsko finančna vprašanja

Člane bo imenoval Upravni odbor Avto-moto zveze Slovenije.

Komisija za statutarno pravna vprašanja

Člane bo imenoval Upravni odbor Avto-moto zveze Slovenije.

Komisija za priznanja

Člane bo imenoval Upravni odbor Avto-moto zveze Slovenije.

 

Organigram Avto-moto zveze Slovenije

Organigram Avto-moto zveze Slovenije