Organiziranost Avto-moto zveze Slovenije

Funkcionarji Avto-moto zveze Slovenije so na podlagi izidov volitev na Skupščini Avto-moto zveze Slovenije 22. novembra 2017 štiriletni mandat nastopili 29. novembra 2017.

Predsednik Avto-moto zveze Slovenije

Anton Breznik 

Podpredsednik Avto-moto zveze Slovenije

Tomaž Andrejka

Upravni odbor
 • Anton Breznik, predsednik Avto-moto zveze Slovenije
 • Tomaž Andrejka, podpredsednik Avto-moto zveze Slovenije
 • Rado Stojanović, predsednik strokovnega sveta za članstvo
 • Tomaž Trajbarič, predsednik strokovnega sveta za varno mobilnost
 • Erik Logar, predsednik strokovnega sveta za avto-moto šport
 • Jože Guzaj, predstavnik regije I (Celjska, Šaleška dolina in Zasavje)
 • Janez Prosenik, predstavnik regije II (Dolenjska)
 • Jože Kepic, predstavnik regije III (Gorenjska)
 • Ferdo Abraham, predstavnik regije IV (Koroška)
 • Jaka Kavčič, predstavnik regije V (Ljubljana)
 • Vinko Zajec, predstavnik regije VI (Ljubljana z okolico)
 • Jože Vaupotič, predstavnik regije VII (Pomurje)
 • Marija Podvršič, predstavnica regije VIII (Severnoprimorska in obala)
 • Vojka Werglez, predstavnica regije IX (Štajerska)
 Nadzorni odbor
 • Amalija Lukner, predsednica
 • Adam Kavšek
 • Rasto Oderlap
 • Boris Požar
 • Janko Torej
Častno razsodišče
 • Samo Zorko, predsednik
 • Mitja Dežela, namestnik predsednika
 • Herman Jakolič st.
 • Miha Javoršek
 • Uroš Langerholc
Strokovni svet za članstvo

Predsednik: Rado Stojanović; člani: Franc Kuhar, Davorin Možina, Sandra Počivalšek, Štefan Puhan, Bianka Trbižan, Vojka Werglez

Strokovni svet za varno mobilnost

Predsednik: Tomaž Trajbarč; člani: Ferdo Abraham, Bojan Arih, Božidar Flak, Tihomir Kovačič, Ciril Metod Sovdat, Vinko Zajec

Strokovni svet za avto-moto šport

Predsednik: Erik Logar; člani: Herman Jakolič ml., podpredsednik, Roman Jernejc, Igor Kolenko, Severin Sajevec, Izak Šantej, Slavko Šauer, Marino Štok, Peter Tomažič, Lucija Sajevec

Uredniški svet medijskih vsebin

Predsednik: Tomaž Andrejka; člani: Marko Milosavljevič, Marjan Potrata, Mišo Šapec

Komisija za finančno gospodarska vprašanja

Predsednik: Jaka Kavčič; člani: Marjetka Marjeta Česnik, Marjan Kveder, Maruška Letnar, Narcisa Mihevc Mohar, Leopold Pungerčar, Jožef Zimšek

Komisija za statutarno pravna vprašanja

Predsednik: Jožef Vaupotič; namestnik predsednika: Denis Zobarič; člani: Branko Gornjec, Stanislav Potočnik, Niko Varezič

Komisija za priznanja

Predsednik: Jože Guzaj; namestnik predsednika: Matjaž Cirar; člani: Božidar Lovišček, Branko Pungartnik, Andrej Repnik

Organigram Avto-moto zveze Slovenije

Organigram Avto-moto zveze Slovenije

Oglasna sporočila