Organiziranost Avto-moto zveze Slovenije

Na volilni skupščini Avto-moto zveze Slovenije 28. novembra 2013 so delegati izvolili predsednika in podpredsednika Avto-moto zveze Slovenije ter člane organov in komisij, ki imajo štiriletni mandat.

Predsednik Avto-moto zveze Slovenije

Anton Breznik

Podpredsednik Avto-moto zveze Slovenije

Jože Režonja

Upravni odbor
 • Anton Breznik, predsednik Avto-moto zveze Slovenije
 • Jože Režonja, podpredsednik Avto-moto zveze Slovenije in predsednik komisije za organizacijo članstva, pomoči in turizma
 • Zvone Milkovič, predsednik komisije za vzgojo in varnost v cestnem prometu
 • Jožef Žunkovič, podpredsednik Strokovnega sveta avto-moto šport
 • Tomaž Andrejka, predsednik uredniškega sveta Motorevije
 • Jožef Zimšek, predsednik komisije za gospodarsko finančna vprašanja
 • Jožef Vaupotič, predsednik komisije za statutarno pravna vprašanja
 • Janez Prosenik, predsednik komisije za odličja
 • Janko Torej, predsednik kadrovske komisije
 • Rado Stojanovič, član komisije za statutarno pravna vprašanja
 • Franc Pavlič, član komisije za gospodarsko finančna vprašanja
 • Jože Škrilec 
 Nadzorni odbor
 • Marjetka Česnik, predsednica
 • Matjaž Ulčar, član
 • Jože Guzaj, član
 • Peter Kavšek, član
 • Rudolf Pečovnik, član
Častno razsodišče
 • Janko Šemrov, predsednik
 • Herman Jakolič, član
 • Miha Javoršek, član
 • Bogo Steklasa, član
 • Uroš Langerholc, član
Komisija za organizacijo članstva, pomoči in turizma
 • Jože Režonja, predsednik
 • Vojka Werglez, članica
 • Franc Kuhar, član
 • Mateja Derganc, članica
 • Bianka Trbižan, članica
 • Štefan Puhan, član
 • Janko Hrastovšek, član
 • Sandra Počivalšek, članica
Komisija za vzgojo in varnost v cestnem prometu
 • Zvone Milkovič, predsednik
 • Vinko Zajec, član
 • Ferdo Abraham, član
 • Bojan Arih, član
 • Marjan Markun, član
 • Tomaž Trajbarič, član
 • Franci Srnec, član
 • Boris Zorko, član
Strokovni svet avto-moto šport
 • Jožef Žunkovič, podpredsednik Strokovnega sveta avto-moto šport, predstavnik Upravnega odbora AMZS
 • Janez Tomažič, podpredsednik Strokovnega sveta avto-moto šport, speedway
 • Janez Pintar, CHD
 • Roman Jernejc, karting
 • Herman Jakolič, motokros, član FIM Europe motokros komisije
 • Urban Avgust Demšar, starodobni motociklizem
 • Slavko Šauer, supermoto
 • Izak Šantej, tehnična komisija in član FIM tehnične komisije
 • Nuška Jerman, disciplinska sodnica (brez glasovalne pravice)
 • Gregor Arnšek, član FIM Europe speedway komisije (brez glasovalne pravice)
 • Erik Logar, član FIM Europe supermoto komisije (brez glasovalne pravice)
Uredniški svet Motorevije
 • Tomaž Andrejka, predsednik
 • Marijana Kanduti, članica
 • Marko Jurkas, član
 • Marjan Potrata, član
 • Blaž Poženel, odgovorni urednik Motorevije
Komisija za gospodarsko finančna vprašanja
 • Jožef Zimšek, predsednik
 • Franc Pavlič, član
 • Narcisa Mihevc Mohar, članica
 • Riste Šmitran, član
 • Marjan Kveder, član
 • Karl Kosaber, član
 • Rasto Oderlap, član
 • Maruška Letna, članica
Komisija za statutarno pravna vprašanja
 • Jožef Vaupotič, predsednik
 • Andrej Plahutnik, član
 • Rado Stojanovič, član
 • Ferdo Abraham, član
 • Tomaž Andrejka, član
Komisija za odličja
 • Janez Prosenik, predsednik
 • Jože Kepic, član
 • Tone Ficko, član
 • Matjaž Cirar, član
 • Branko Pungartnik, član
Kadrovska komisija
 • Janko Torej, predsednik
 • Brane Vršnik, član
 • Stanka Osterc, članica
 • Brane Šimenc, član
 • Marija Podvršič, članica

Naslednja volilna skupščina Avto-moto zveze Slovenije bo 22. novembra 2017. Na njej bodo delegati izvolili novo vodstvo in člane organov ter delovnih teles v skladu s Statutom AMZS, ki ga je Skupščina AMZS sprejela 8. decembra 2016.

Organigram Avto-moto zveze Slovenije

Organigram Avto-moto zveze Slovenije