Skupščina AMZS bo 17. junija 2024

Novice

Odločitve z 19. redne seje Upravnega odbora AMZS


Upravni odbor AMZS se je 28. maja 2024 sestal na svoji 19. redni seji. Seznanil se je z realizacijo sklepov in potrdil zapisnik 18. redne seje, pri čemer se sklep št. 5 z zapisnika 18. seje vsebinsko obravnava na prvi naslednji seji Upravnega odbora. Seznanil se je z aktivnostmi od zadnje seje.

V nadaljevanju je potrdil Letno poročilo Avto-moto zveze Slovenije za leto 2023, se seznanil s poslovanjem Avto-moto zveze Slovenije v obdobju 1–3/2024, potrdil rokovnik statusnega preoblikovanja gospodarske družbe AMZS, v Svet za korporativno upravljanje je imenoval nadomestna člana Leopolda Pungerčarja, predsednika AMZS, in Davorina Smodiša, v. d. generalnega sekretarja, kot novega člana pa podpredsednika AMZS Tomaža Andrejko, za člana Komisije za finančno gospodarska vprašanja je imenoval Žigo Pungerčarja Marna, za člana Uredniškega sveta medijskih vsebin pa Franceta Kmetiča. Upravni odbor je potrdil predlog Usmeritve za ureditev zavarovanja odškodninske odgovornosti, nadomestila predsedniku AMZS, članom Upravnega odbora in članom Sveta za korporativno upravljanje. Upravni odbor je sklical sejo Skupščine AMZS, ki bo 17. junija 2024 ob 10. uri na sedežu Avto-moto zveze Slovenije na Dunajski cesti 128 v Ljubljani. Imenoval je Leopolda Pungerčarja, predsednika AMZS, za stalnega in Simona Jurkoviča, vodjo področja za kadrovske, splošne in pravne zadeve, za nadomestnega predstavnika AMZS na skupščinah OKS-ZŠZ, kar vključuje tudi zastopanje AMZS na 53. Skupščini OKS-ZŠZ., ki bo 12. junija 2024.

Ključne besede


Skupščina AMZSpredsednik AMZSUpravni odbor AMZSLeopold Pungerčar