Pooblastila

Ureditev postopkov vezanih na registracijo in zavarovanje vozila lahko zaupate pooblaščencu, ki v vašem imenu opravi:

 • novo registracijo vozila
 • podaljšanje registracije vozila
 • sklenitev zavarovalne police
 • odjavo
 • spremembo lastništva (obvezna overitev pooblastila)
 • drugo

Za ureditev naštetih postopkov pooblaščena oseba potrebuje pooblastilo. Pooblastilo mora vsebovati naslednje podatke:

Pooblaščena oseba se mora v postopku izkazati s svojim osebnim dokumentom!

 • ime in priimek pooblastitelja (lastnika vozila), naslov, rojstni datum in številko osebnega dokumenta
  • pri pravnih osebah ime in priimek zastopnika podjetja in naziv podjetja
 • ime in priimek pooblaščenca, naslov, rojstni datum in številko osebnega dokumenta
 • vrsta postopka:
  • nova registracija vozila,
  • podaljšanje registracije vozila,
  • sklenitev zavarovalne police
  • odjava,
  • sprememba lastništva (obvezna overitev pooblastila),
  • drugo
 • vrsta vozila - znamka, model, identifikacijska številka (VIN), registrska oznaka
 • kraj, datum in podpis pooblastitelja in pooblaščenca
  • pri pravnih osebah žig in podpis

 

Vam je pripravljena vsebina pomagala?

Imate še dodatna vprašanja, pripombe, komentarje? Pišite nam in pomagali vam bomo.

Pišite nam

 

Izračun stroškov registracije

Naj vas stroški ne presenetijo. Izračunajte okvirne stroške tehničnega pregleda in registracije vašega vozila.

Nadaljuj

Oglasna sporočila