Sprememba lastništva vozila

Celoten postopek prenosa lastništva motornega vozila lahko opravite v poslovnih enotah AMZS. Overovitev podpisov prodajalca in kupca ni potrebna, saj se identifikacija obeh opravi pri nas.

Spremembo lastništva uredita prodajalec in kupec v 15 dneh od prodaje vozila. Novi lastnik pridobi novo prometno dovoljenje (če vozilo registrira) ali se vpiše v evidenco kot lastnik vozila. Registrske tablice lahko ostanejo na vozilu (izjema so registrske tablice z izbranim delom označbe, ki jih prejšnji lastnik odstrani in novi lastnik pridobi nove tablice) ob takojšnji registraciji vozila. Novi lastnik mora ob registraciji skleniti novo zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Za spremembo lastništva vozila je potrebno predložiti:

 • Prometno dovoljenje oziroma ustrezno potrdilo, če je le-to izgubljeno ali ukradeno.
 • Listino o spremembi lastništva vozila (pogodba, račun)
 • Dokazilo o istovetnosti strank v postopku:
     - Fizične osebe: osebni dokument (če opravljate registracijo za drugo osebo, poleg svojega osebnega dokumenta, potrebujete še pooblastilo lastnika overjeno na upravni enoti ali pri notarju).
     - Pravne osebe: žig, davčna številka, pooblastilo, če postopka ne ureja zastopnik pravne osebe

V primeru dedovanja:

 1. Potrebujemo pravnomočen sklep o dedovanju – original na vpogled.
 2. Prisotni morajo biti vsi dediči, ki se izkažejo z osebnim dokumentom.
 3. Na podlagi tega lahko stranka spremeni lastništvo vozila – vozilo se prepiše na dediča. 

Vseeno je po naših izkušnjah vsak primer poseben. Sprememba lastništva po pokojni osebi je zapleten postopek, ki je za vpletene običajno neprijetna izkušnja. Potrudili se bomo, da bomo vsak primer obravnavali na način, ki bo za vpletene čim manj obremenjujoč.

Na AMZS lahko:

 • kupite obrazec kupo-prodajne pogodbe,
 • opravite identifikacijo osebe - prodajalca in kupca,
 • sklenete avtomobilsko zavarovanje,
 • plačate letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu (cestno takso),
 • pridobite nove registrske tablice,
 • pridobite novo prometno dovoljenje.

 

Izračun stroškov registracije

Naj vas stroški ne presenetijo. Izračunajte okvirne stroške tehničnega pregleda in registracije vašega vozila.

Nadaljuj

Oglasna sporočila