Sprememba lastništva registriranega vozila

Celoten postopek prenosa lastništva motornega vozila lahko opravite v poslovnih enotah AMZS. Overovitev podpisov prodajalca in kupca ni potrebna, saj se identifikacija obeh opravi pri nas.

Spremembo lastništva vozila je potrebno prijavtii v 15 dneh. Novi lastnik mora pridobiti novo prometno dovoljenje. Registrske tablice ostanejo na vozilu (izjema so registrske tablice z izbranim delom označbe, ki jih prejšnji lastnik odstrani in novi lastnik pridobi nove tablice). Novi lastnik mora skleniti novo zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Za spremembo lastništva vozila je potrebno predložiti:

 • Prometno dovoljenje oziroma ustrezno potrdilo, če je le-to izgubljeno ali ukradeno.
 • Listino o spremembi lastništva vozila (pogodba, račun, dogovor…)
 • Dokazilo o istovetnosti strank v postopku:
     - Fizične osebe: osebni dokument (če opravljate registracijo za drugo osebo, poleg svojega osebnega dokumenta, potrebujete še pooblastilo lastnika overjeno na upravni enoti ali pri notarju).
     - Pravne osebe: statistični obrazec (AJPES), sklep sodišča, žig, davčna številka.

Na AMZS lahko:

 • kupite obrazec kupo-prodajne pogodbe,
 • opravite identifikacijo osebe - prodajalca in kupca,
 • sklenete avtomobilsko zavarovanje,
 • plačate letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu (cestno takso),
 • pridobite nove registrske tablice,
 • pridobite novo prometno dovoljenje.

 

Izračun stroškov registracije

Naj vas stroški ne presenetijo. Izračunajte okvirne stroške registracije, tehhničnega pregleda in zavarovanja.

Nadaljuj