Odprtje obvoznice v Ilirski Bistrici

Novice

Glavna cesta od Postojne proti mejnemu prehodu Jelšane je ena tistih cest, kjer je izrazit vpliv počitniškega prometa v poletnih mesecih. Tako se promet na tej relaciji močno zgosti v poletnih mesecih, še posebej ob koncih tedna, ko se večina voznikov odpravlja proti hrvaški obali.

Na hrvaški strani so že pred leti pripeljali avtocesto vse do mejnega prehoda Jelšane, na slovenski strani pa na tej relaciji razen manjših posodobitev z izgradnjo krožišč ni bilo večjih novosti na cestnem omrežju.

V torek 22. decembra so za promet odprli 2,7 km dolge obvoznice v Ilirski Bistrici, ki bo razbremenila mestno središče tranzitnega prometa. Na obvoznico se bo tako preusmeril ves promet, ki poteka po glavni cesti od Pivke mimo Ribnice proti mejnemu prehodu Jelšane. Nova obvoznica se prične pri naselju Topolc, kjer je urejeno novo krožišče, in Ilirsko Bistrico obvozi po zahodni strani. Na glavno cesto se promet priključi v krožišču na koncu kraja pri bencinskem servisu OMV.

Ob sami obvoznici so uredili tudi pločnike in javno razsvetljavo, podvoz pod železniško progo, most in več priključkov na lokalne ceste. Celotna gradnja je stala 16,5 milijona evrov.