Ohranitev tovarniške garancije avtomobila

AMZS na enem mestu nudi vse storitve, ki jih vaše vozilo potrebuje. Naši člani pa lahko koristijo še dodatne ugodnosti!

Naročite se na servis

Kaj preverimo

Pogosto prejmemo vprašanje, ali v primeru servisiranja avtomobila na servisu, ki ni pooblaščeni serviser za določeno znamko avtomobila, ta izgubi tovarniško garancijo.

AMZS servis vozilTemu ni tako. Za to skrbi Uredba (ES) št. 461/2010, ki proizvajalcem avtomobilov in njihovim mrežam pooblaščenih serviserjev preprečuje, da bi lastnike avtomobilov z garancijskimi pogoji vezali na poprodajne storitve (npr. menjava olja, jermenov, zavornih delov).

Kar pa ne pomeni, da je dovoljeno vse. V primeru uveljavljanja garancije mora lastnik vseeno dokazati, da je bil avtomobil ustrezno in strokovno vzdrževan, v okviru predpisanih časovnih intervalov. To pa lahko stori le z ustrezno dokumentacijo (delovni nalog, račun, servisna knjiga), iz katere je razvidno, da so bili uporabljeni materiali in nadomestni deli, ki ustrezajo specifikacijam proizvajalca avtomobila (npr. specifikacija motornega olja). Če lastnik avtomobila ob uveljavljanju garancije takšnih dokazil ni zmožen predložiti, se bo dajalec garancije svoji odgovornosti izmaknil.

V garancijskem roku se lahko vzdrževalna dela na avtomobilu opravlja tudi na nepooblaščenih servisih, vendar morate za opravljeno delo prejeti delovni nalog s specifikacijo del ter račun za opravljeno storitev in vgrajeni material. Če boste poskrbeli za to, bo dajalec garancije zelo težko zavrnil garancijski zahtevek.

V skrajnem primeru lastniku avtomobila ostane sklicevanje na zgoraj omenjeno uredbo in prijava Javni agenciji RS za varstvo konkurence.

Kaj pa podaljšana garancija?

Pri podaljšani garanciji ne gre za tovarniško garancijo, temveč za pogodbeno razmerje med lastnikom in zastopnikom avtomobilske znamke. Recimo, da tovarniška garancija velja 2 leti, zastopnik pa ponudi 5 let podaljšane garancije. 2 leti garancije bo avtomobil imel v vsakem primeru, naslednja 3 leta pa le pod pogojem, da bo servisiran pri pooblaščenem serviserju ali pa celo na servisu dotičnega zastopnika, k čemur se lastnik avtomobila zaveže s podpisom pogodbe.

Zunanje povezave:

Mnenje Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK)

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 461/2010 o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine vertikalnih sporazumov in usklajenih ravnanj v sektorju motornih vozil

Pri zgornjih pojasnilih gre za poenostavljeno razlago virov. Vedno skrbno preberite pravila in pogoje, ki jih podpisujete ob nakupu avtomobila. V primeru nejasnosti zahtevajte dodatna pojasnila s strani prodajalca ali pristojnih institucij. 

 

Naročilo na servis

Izberite vam najbližji AMZS center in se naročite na servis. Hitro in enostavno.

Naročite se

Oglasna sporočila