Reševalni pas – zavedeni vozniki na slovenskih cestah

Novice

V zadnjem obdobju smo na Avto-moto zvezi Slovenije prejeli številne pomisleke, ki opozarjajo na neznanje slovenskih voznikov v primerih, kadar na cesti nastopijo izredne razmere in so vozniki dolžni omogočiti varen prehod intervencijskim vozilom. Tako dobimo občutek, da vozniki ne poznamo zakonodaje, nismo dovolj kulturni, se ne znamo ustrezno odzivati, ne upoštevamo svetlobnih in zvočnih znakov intervencijskih vozil ipd.

V zadnjem obdobju smo na Avto-moto zvezi Slovenije prejeli številne pomisleke, ki opozarjajo na neznanje slovenskih voznikov v primerih, kadar na cesti nastopijo izredne razmere in so vozniki dolžni omogočiti varen prehod intervencijskim vozilom. Tako dobimo občutek, da vozniki ne poznamo zakonodaje, nismo dovolj kulturni, se ne znamo ustrezno odzivati, ne upoštevamo svetlobnih in zvočnih znakov intervencijskih vozil ipd.

Skozi medije se predstavlja 'pravilno ravnanje', ki ga svetujejo različne organizacije. Na podlagi opozoril članov AMZS smo opravili analizo zakonodaje in primerjavo z nekaterimi tujimi državami. Izkazalo se je, da z ravnanjem slovenskih voznikov ni nič narobe, temveč ravnajo skladno s prakso učenja v avtošolah in skladno s slovensko zakonodajo na tem področju.

Hiter povzetek zakonodaje pravi, da se vozniki vozil lahko umaknejo le do robne črte voznega pasu, kar pa je glede na širino pasov avtoceste (ali hitre ceste) nemalokrat preozko za intervencijska vozila. Po slovenski zakonodaji je umik vozila na odstavni pas lahko prekršek, sankcioniran z globo 300 evrov, česar se vozniki zavedajo.

Avto-moto zvezi Slovenije je žal, da kljub številnim zapletom na cestah poklicanim organizacijam tovrstna zmešnjava ni dovolj velik izziv za ureditev jasne zakonodaje ter temu primerno tudi jasnih in zakonitih nasvetov voznikom. Tako predlagamo spremembo zakonodaje, ki bi jasno opredelila, da se lahko odstavni pas v določenih primerih uporablja tudi kot prostor, ki zagotovi zadostno širino za prehod intervencijskih vozil.

V septembrski številki Motorevije smo pripravili strokovni članek z naslovom »Reševalni pas – kako je prav?«, ki si ga lahko preberete tukaj.

Ključne besede


varnostreševalni pas