Prometna infrastruktura v Sloveniji – breme ali motor razvoja?

Novice

Avto-moto zveza Slovenija je kot eden od partnerjev sodelovala na 13. slovenskem kongresu o cestah in prometni varnosti, ki ga sicer organizira DRC, družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, ki letos praznuje 25. obletnico obstoja. Gre za revijalno predstavitev znanstvenih strokovnih in drugih dosežkov in je kot nacionalni kongres proslava in praznik cestne in prometne stroke. Letos je privabil več kot 400 udeležencev, ki so v dveh dneh obravnavali najrazličnejše teme, rdeča nit razprave pa je bila «Prometna infrastruktura v Sloveniji – breme ali motor razvoja«.

g. Robert Štaba, generalni sekretar Avto-moto zveze Slovenije
g. Robert Štaba, generalni sekretar Avto-moto zveze Slovenije

Številni domači in tuji strokovnjaki, tudi predstavniki CEDR (Conference of European Directors of Roads), je pripravilo več kot 70 aktualnih prispevkov. Programski odbor kongresa jih je razdelil v šest sekcij – prispevki s področja prometne varnosti, novih tehnologij in materialov, trajnostnega razvoja infrastrukture, trajnostne mobilnosti, gospodarjenja in upravljanja s prometno infrastrukturo, kakovosti, inteligentnih transportih sistemov ter mednarodnih raziskovalnih projektov, s čimer kongres sledi trendom v tujini. Letošnji kongres je uvedel tudi nove oblike dela, delavnico o prometu varnosti in predstavitev posterjev, s čimer je bistveno povečal aktivno udeležbo strokovnih udeležencev.

Vabilo k sodelovanju sta z veseljem sprejela tudi generalni sekretar AMZS Robert Štaba in mag. Jure Kostanjšek, vodja področja mobilnosti v AMZS. Štaba je imel v popoldanskem delu plenarnega zasedanja, ki je bil namenjen prometni varnosti in ukrepom za njeno izboljšanje in pri katerem so sodelovali predstavniki CEDR (Conference of European Directors of Roads) iz petih evropskih držav, vključno s Slovenijo, pozdravni nagovor, nato pa so sledili referati:

  • Herman Moning: Upravljanje hitrosti na Nizozemskem,
  • Marco Irzik: Upravljanje varnosti omrežja in upravljanje črnih točk v Nemčiji,
  • Anders Møller Gaardbo: Varnost kolesarjev in načrtovanje mestnih cest,
  • Tibor Mocsari: Spremenljive omejitve hitrosti na voznih pasovih za avtobuse,
  • Peter Lipar, Aleš Klobasa: Stanje prometne varnosti v Sloveniji in učinkovitost ukrepov za zmanjšanje števila nesreč.

Kostanjšek je v četrtek v sodelovanju z doc. dr. Petrom Liparjem vodil sekcijo Prometna politika, planiranje, trajnostni razvoj prometa, kjer so bile predstavljene sledeče teme:

  • Ljiljana Herga: Vlaganja v prometno infrastrukturo,
  • Blanka Bartol: Vpliv prometnega sistema na dostopnost do storitev in učinki na poselitev,
  • Mateja Matajič: Diferencirana cestnina in cena goriva – učinkovita instrumenta za financiranje prometne infrastrukture in preusmeritev prevozov na železnice v primeru Slovenije?,
  • Aljaž Plevnik: Upravljanje parkiranja – ključ za upravljanje urbane mobilnosti,
  • Stefano Biondi: Monitoring odtoka padavinskih vod: preprosti parametri in polutanti.

Kongres je sicer potekal pod pokroviteljstvom fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru ter fakultete za pomorstvo in promet v Portorožu, podprlo pa ga je tudi 36 domačih in tujih sponzorjev. Na razstavnem prostoru se je predstavilo kar 29 slovenskih in tujih podjetij, med njimi tudi AMZS s člansko točko in simulatorjem varne vožnje. 

Na fotografiji: g. Zvone Britovšek, direktor DRC

 

Na fotografiji: g. Steve Phillips, predstavnik CEDR

  

Ključne besede


Prometna varnostRobert ŠtabaJure KostanjšekCEDR