Od maja na cesto le z registriranim mopedom

Novice

V skladu z lani sprejetim Zakonom o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih je treba mopede oziroma kolesa s pomožnim motorjem, katerih moč ne presega 4 kW in ki ne presegajo največje hitrosti 25 km/h, registrirati, kar pomeni, da bo treba njihovo tehnično brezhibnost preveriti na tehničnem pregledu (če je moped starejši od štirih let), moped zavarovati, ob registraciji pa bo dobil tudi tablico, ki doslej za ta vozila ni bila obvezna. Vse to je treba storiti do 1. 5. 2017. Pri vožnji z mopedom je obvezna tudi zaščitna čelada.


Zakon o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 68/16, ZMV-B) določa, da morajo biti mopedi, pri katerih trajna nazivna moč pogonskega motorja ne presega 4 kW in konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, po 1. 5. 2017 registrirani. Na podlagi 31. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10, 23/15 in 68/16) je za registracijo mopedov potrebno:

 • dokazilo o izvoru in lastništvu vozila;
 • potrdilo o skladnosti ali soglasje k registraciji (če je moralo biti izdano);
 • dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti;
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, razen za vozila, za katera skladno s 50. členom ZMV tehnični pregled ni obvezen.

Dokazilo o izvoru in lastništvu

V skladu s Pravilnikom o registraciji je treba za dokazilo o izvoru in lastništvu pri registraciji predložiti:

 • za moped, ki je bil kupljen kot nov pri prodajalcu v Republiki Sloveniji:
  • račun o nakupu novega mopeda v Republiki Sloveniji;
  • račun ali kupoprodajno pogodbo o prenosu lastništva s prvega kupca na zadnjega lastnika, ki želi moped registrirati;
 • za moped, pridobljen v drugi državi članici EU oziroma uvožen iz tujine:
  • zadnje tuje prometno dovoljenje (če je bil moped v tujini registriran);
  • zadnji tuj račun ali kupoprodajno pogodbo;
  • račun ali kupoprodajno pogodbo o prenosu lastništva z osebe, ki je moped pridobila oziroma uvozila, na zadnjega lastnika, ki želi moped registrirati.

Zakon o dopolnitvah Zakona o motornih vozilih (ZMV-B) dovoljuje registracijo mopedov, ki so bili na ozemlju Republike Slovenije pred 1. 5. 2004, četudi ni dokazil o izvoru in lastništvu, in sicer pod pogojem, da lastništvo ni sporno.

Kaj pa mopedi, ki so bili kupljeni pred 1. 5. 2004, lastnik pa nima dokumentov o lastništvu?

Zakon o motornih vozilih (ZMV-B) dovoljuje, da stranka za moped, ki je bil na ozemlju Republike Slovenije že pred 1. 5. 2004, v posebnem ugotovitvenem postopku poda izjavo o tem, kako je moped prišel v njeno last, in hkrati dokazuje, da je bil moped v Republiki Sloveniji že pred 1. 5. 2004. Izjavo stranke v postopku morata praviloma potrditi še dve priči, ki sta dovolj stari, da se spominjata pridobitve lastništva, in da lahko potrdita tudi, da je bil moped v RS že pred 1. 5. 2004, če tega ni mogoče dokazati z listinami. Stranka lahko izjavo podkrepi z morebitnimi listinami v zvezi z mopedom, s katerimi razpolaga (npr. garancijska knjižica na njeno ime, fotografija iz tistega časa, morebitna pogodba s prejšnjim lastnikom). Mladoletnik (oseba, ki je že dopolnila 14 let in še ni dopolnila 18 let) pri vlogi za registracijo ne mora nastopati sam (brez starša ali skrbnika) in če še ni dopolnil 15 let, tudi ne more biti stranka v posebnem ugotovitvenem postopku.

Priporočilo AMZS: Za postopek se predhodno naročite (po telefonu) oziroma preverite, kdaj boste lahko postopek najhitreje opravili. Postopek se začne z vlogo za registracijo, pri čemer se s pregledom mopeda najprej ugotovijo identifikacijski podatki (številka okvirja oziroma identifikacijska številka, tip motorja) in oceni, ali je bil moped izdelan pred 1. 5. 2004, tako da je bil do tega datuma res že lahko v Republiki Sloveniji.

Potrdilo o skladnosti

Potrdilo o skladnosti (s homologacijskimi predpisi) je moralo biti za mopede izdano od 1. 10. 1993 naprej (izjava o ustreznosti do 1. 5. 2004, od 1. 5. 2004 naprej potrdilo o skladnosti), kar pomeni, da je treba za mopede, ki so bili dani v uporabo v Republiki Sloveniji po 1. 10. 1993, pri registraciji predložiti Izjavo o ustreznosti vozila (A, B) oziroma Potrdilo o skladnosti (SA, SB – od 1. 5. 2004 naprej). Za mopede, ki so bili dani v uporabo pred 1. 10. 1993, potrdila o skladnosti ni mogoče zahtevati. Vendar pa se mopedi, ki so bili dani v uporabo od 1. 10. 1993 do 1. 5. 2004, če Izjave o ustreznosti ni mogoče pridobiti, vseeno lahko registrirajo brez predložitve tega dokumenta.

Priporočilo AMZS: Preden pripeljete moped na tehnični pregled, se s homologacijskim dokumentom oglasite v eni od naših poslovalnic za tehnične preglede, kjer bomo preverili, ali je moped v registru vozil.

Dokazilo o tehnični brezhibnosti

Če je moped starejši od štirih let, je treba pred registracijo opraviti še tehnični pregled. Pri tehničnem pregledu se ugotovijo tehnični podatki mopeda (moč pogonskega motorja, prostornina, masa …) in preveri delovanje zavor, svetlobne opreme, stanje pnevmatik, vzvratnega ogledala, originalnost izpušnega sistema, tehnično stanje drugih naprav in opreme in izmeri najvišja hitrost mopeda, ki v odvisnosti od kategorije ne sme presegati 25 km/h oziroma 45 km/h. Tehnična brezhibnost mopeda se potrdi z zapisnikom o tehničnem pregledu.

Registracija mopeda

Po opravljenem tehničnem pregledu se lahko moped registrira. Za registracijo mora biti sklenjeno tudi obvezno zavarovanje.

Za mopede, ki so bili novi kupljeni v Republiki Sloveniji po 1. 5. 2004 ali so bili uvoženi oziroma pripeljani iz druge države članice EU po tem datumu, morajo biti torej za registracijo predloženi vsi že navedeni dokumenti. Mopedi, ki so bili v Republiki Sloveniji še pred 1. 5. 2004, pa se lahko registrirajo tudi, če dokumentov ni in se v ugotovitvenem postopku dokaže nespornost lastništva.

Tudi če je bil moped v lasti še pred 1. 5. 2004 in ima lastnik mopeda vse dokumente (račun o nakupu, kupoprodajno pogodbo, homologacijski dokument – izjavo o ustreznosti od 1. 10. 1993 naprej), se za moped opravi tehnični pregled in nato moped registrira, pri čemer se ravno tako sklene še obvezno zavarovanje.

Napotki za varno vožnjo

Uporaba čelade je za voznika mopeda in sopotnika obvezna, in sicer je to lahko homologirana zaščitna motoristična čelada ali pri vožnji mopeda, ki ne presega 25 km/h, tudi »ustrezno pripeta zaščitna kolesarska čelada«.

Vožnja z mopedi, ki ne presegajo 25 km/h, je dovoljena po kolesarskih površinah (kolesarski pas, kolesarska steza, kolesarska pot). Na območjih brez kolesarskih poti je dovoljena vožnja ob desnem robu vozišča v smeri vožnje. Vožnja v območjih za pešce je prepovedana.

Voznik, ki vozi sopotnika, mora biti star vsaj 16 let. Sopotnik mora biti star vsaj 12 let.

Opravite tehnični pregled, sklenite zavarovanje ter registracijo v AMZS in prejmite darilo 

Ključavnico Master Lock prejmete ob opravljenem tehničnem pregledu, sklenjenem zavarovanju ter registraciji v AMZS. Akcija velja do razpoložljivosti zalog. 

Več informacij o registraciji mopedov 

 

 

Ključne besede


MopediRegistracijaTehnični pregledZavarovanje