AMZS izdaja tudi mednarodno vozniško dovoljenje z veljavnostjo enega leta

Novice

Gre za MVD po Ženevski konvenciji o cestnem prometu iz leta 1949, ki ga je še zlasti priporočljivo urediti za potovanja v Avstralijo, Kanado, na Japonsko, Malezijo, Tajsko ali v ZDA.


Od začetka maja lahko vozniki v AMZS, poleg mednarodnega vozniškega dovoljenja (MVD) po Dunajski konvenciji iz leta 1968, ki ima veljavnost tri leta od datuma izdaje, pridobijo tudi MVD po Ženevski konvenciji o cestnem prometu iz leta 1949. Sledenje ima veljavnost enega leta.

Vozniki s slovenskim vozniškim dovoljenjem potrebujejo MVD zlasti za najem vozila, če potujejo v neevropskih državah. MVD je prevod nacionalnega vozniškega dovoljenja in je dokument, ki ga priznava Organizacija združenih narodov. Sprejemajo ga v skoraj 120 državah sveta. V nekaterih državah je obvezen, za mnoge pa priporočljiv dokument (v nekaterih državah le za določene narodnosti). MVD po Ženevski konvenciji je še zlasti priporočljivo urediti za potovanja v Avstralijo, Kanado, na Japonsko, Malezijo, Tajsko ali v ZDA.

MVD je povsod v tujini dokument, ki pomaga vozniku ob policijskih kontrolah, prometnih prekrških in prometnih nesrečah, saj lahko olajša in pospeši formalnosti.

Vozniki morajo imeti v tujini poleg MVD vselej s sabo tudi nacionalno vozniško dovoljenje. Nekatere države priznavajo zgolj eno od obeh omenjenih vozniških dovoljenj. V državah, ki so podpisnice obeh konvencij, potrebuje voznik MVD po konvenciji iz leta 1968. 

V AMZS lahko poleg MVD za pot v tujino uredite tudi dovoljenje za vožnjo tujega vozila v tujini, karnet, kupite vinjete za Avstrijo, Češko in Švico, eko nalepke za nemška mesta, prek spletne strani pa naročite kartico Camping Key Europe, ki vam zagotavlja brezskrbno kampiranje in številne ugodnosti.

 

AMZS je do maja letos izdajal le MVD po Dunajski konvenciji, kajti Slovenija Ženevske konvencije o cestnem prometu do nedavnega ni ratificirala. Sedaj, ko je Slovenija uredila priznavanje te konvencije, ima AMZS omogočeno tudi izdajanje tega MVD. 

Kaj potrebujete za izdajo MVD in katere države priznavajo MVD po posamezni konvenciji

Ključne besede


AMZSamzsmednarodni dokumnetimednarodno vozniško dovoljenjeŽenevska konvencija o cestnem prometuDunajska konvencija o cestnem prometupotovalni dokumneti