Novembrska seja Upravnega odbora

Novice

Člani upravnega odbora Avto-moto zveze Slovenije so na novembrski seji pozornost uvodoma namenili pregled poslovanja AMZS v prvih devetih mesecih letošnjega leta in projekciji poslovanja do konca leta.


Avto-moto zveza Slovenije je v prvih devetih mesecih letošnjega leta poslovala uspešno, saj so bili prihodki večji od odhodkov. Tudi ob koncu leta naj bi bil finančni rezultat AMZS pozitiven, pri čemer bo izpolnjenih večina ciljev iz letnega načrta. Največ pozornosti so člani upravnega odbora namenili načrtu poslovanja AMZS v prihodnjem letu, ko bo AMZS praznovala 110-letnico svojega delovanja, pa tudi 60-letnico delovanja službe pomoči na cestah.

V načrtu so opredeljene aktivnosti AMZS v letu 2019, finančni del načrta pa predvideva pozitivno poslova­nje. Zaradi vse večjih stroškov poslovanja bo morala AMZS del finančnih sredstev zagotoviti iz drugih virov kot le iz članarin. Načrt predvideva, da bo imel AMZS v prihodnjem letu 85.000 članov. Končno besedo o načrtu AMZS za leto 2019 bodo imeli člani skupščine AMZS, ki jo je upravni odbor sklical 11. decem­bra letos. Skupščina bo sklepala tudi o prejemnikih priznanj AMZS v letu 2019 in volila novega predsednika strokovnega sveta za šport. Predsednik AMZS je za to funkcijo predlagal Erika Logarja.

Bližnjica do informacij

Namesto bralne aplikacije pregledna spletna stran

Uporabniki posebne bralne aplikacije Motorevija za tablične računalnike in mobilne telefone ste zagotovo že opazili, da v aplikaciji ni več na voljo najnovejših številk Motorevija. Odločili smo se, da bralne aplikacije ne bomo več posodabljali, saj uporabniki za spremljanje vsebin najraje uporabljate vgrajene spletne brskalnike na svojih mobilnih napravah. V letošnjem letu smo temeljito prenovili in posodobili našo spletno stran, jo naredili preglednejšo, bogatejšo in bolj odzivno. Vabimo vas, da spletne strani Motorevije spremljate tudi na vaših mobilnih napravah.

 

Nazaj