Lastnik avtomobila mora biti lastnik podatkov iz avtomobila

Novice

Izdelovalci avtomobilov dosledno spremljajo in beležijo podatke različnih znamk avtomobilov. Potrošnik na to, da avtomobili samodejno in brez njegove vednosti delijo podatke (zgolj) z izdelovalci, nima nobenega vpliva.


Mednarodna avtomobilistična zveza FIA in avtomobilski klubi, med njimi tudi AMZS, s kampanjo Moj avto – moji podatki izpostavljajo pomen varstva osebnih podatkov, ki jih sodobni avtomobili brez vednosti in soglasja lastnika oziroma voznika zbirajo in posredujejo izdelovalcem. Avtomobilski klubi zato pozivajo k zaščiti podatkov (zakonodaja bi morala voznikom omogočati, da zadržijo lastniške pravice nad podatki in da glede uporabe podatkov sami dajo soglasje, kako naj bodo ti uporabljeni), prosti izbiri (vozniki bi morali imeti pravico do avtomobilskega servisa po lastni izbiri) in pravični konkurenci (ponudniki servisnih storitev bi morali imeti pravico do razvijanja varnih produktov in funkcionalnosti).

Sodobni avtomobili so povezani avtomobili. Ob pomoči tehnologije so varnejši, učinkovitejši in okolju bolj prijazni. Toda avtomobilska digitalna transformacija je ogrožena. Izsledki raziskav kažejo, da izdelovalci avtomobilov dosledno spremljajo in beležijo podatke različnih znamk avtomobilov. V elektronskem spominu svojih računalniških sistemov namreč zbirajo številne podatke o delovanju različnih sistemov, iz katerih je mogoče pridobiti podatke, ki posegajo v področje zasebnosti. Tako na primer beležijo delovanje motorja in drugih mehanskih ter električnih in elektronskih sklopov, te podatke pa pošiljajo avtomobilskim izdelovalcem, ki tako zelo dobro in natančno vedo, kaj se dogaja s posameznimi avtomobili. Katere vse podatke avtomobili zbirajo, kam vse jih pošiljajo, kdo jih pregleduje in komu koristijo – razen strokovnjakov v avtomobilski industriji le redki poznajo odgovore na ta vprašanja. Najbolj zaskrbljujoče pa je, da potrošnik na to, da avtomobili samodejno delijo podatke (zgolj) z izdelovalci, nima nobenega vpliva. Hkrati je, ne glede na želje potrošnikov, dostop do podatkov o avtomobilih zanje zamuden, nepopoln in drag.

Moj avto – moji podatki

Vozniki in uporabniki avtomobilov imajo pravico vedeti, kaj vse beležijo avtomobili, poleg tega pa mora voznik, torej lastnik podatkov, odločati o tem, katere (če sploh katere) podatke bo delil in komu jih bo zaupal. FIA in avtomobilski klubi so zato v okviru kampanje Moj avto – moji podatki okrepili prizadevanja, s katerimi želijo oblikovalce politik in zakonodajalce spodbuditi k ozaveščanju javnosti glede zbiranja in posredovanja podatkov v avtomobilih, ob tem pa jih pozivajo k varovanju osebnih podatkov in upoštevanju načela o pravičnem trgu glede servisnih storitev, vezanih na povezane avtomobile. »Po raziskavah FIA bodo imeli vozniki in neodvisni ponudniki servisnih storitev zaradi digitalnih ovir izdelovalcev avtomobilov (ti so razvili modele dostopa do podatkov, zaradi katerih so podatki avtomobila dostopni le prek njihovih strežnikov) do leta 2030 kar 65 milijard evrov stroškov. Na slabšem bo celotna družba: potrošniki bodo imeli manj izbire, manj bo konkurence in manj bo inovacij za varnejše, čistejše in učinkovitejše avtomobile. To vprašanje je zato treba urediti z novo zakonodajo, ki bo potrošnikom zagotovila izbiro, varstvo podatkov in kibernetsko varnost«, je izpostavil generalni sekretar AMZS mag. Jure Kostanjšek in dodal:

Avtomobilski klubi in FIA od izdelovalcev avtomobilov zahtevamo, naj javno objavijo seznam vseh podatkov, ki jih zbirajo in beležijo njihovi avtomobili. Ti seznami morajo biti za lastnike avtomobilov javno dostopni. Zahtevamo tudi, da do teh podatkov ob lastnikih lahko dostopajo tudi neodvisni serviserji in avtomobilski klubi, če jim to dovoli lastnik. Avtomobilski izdelovalci morajo te podatke tudi ustrezno zaščititi in onemogočiti dostop tistim, ki za to nimajo dovoljenja.

Kostanjšek je še povedal, da si 95 odstotkov potrošnikov želi tovrstnih sprememb in sklenil:

Ne smemo več izgubljati časa. Lastnik avtomobila mora (p)ostati lastnik podatkov iz avtomobila! 

Video: Dostop do podatkov v vašem avtomobilu

Ključne besede


FIAvarna mobilnostMoj avtomoji podatki