Skupščina AMZS bo 10. junija 2021

Novice

Upravni odbor AMZS se je 26. maja 2021 sestal na 19. redni seji.


Upravni odbor AMZS se je 26. maja 2021 sestal na 19. redni seji:

  • seznanil se je z aktivnostmi AMZS v času od prejšnje seje Upravnega odbora AMZS;
  • sprejel revidirano poročilo o poslovanju AMZS za leto 2020 in se seznanil z informacijo o poslovanju v prvem trimesečju 2021;
  • potrdil Spremembe in dopolnitve Pravilnika o volitvah in ga predložil v sprejem Skupščini AMZS;
  • sklical sejo Skupščine AMZS, ki bo 10. junija 2021;
  • v imenu Avto-moto zveze Slovenije, edinega delničarja AMZS d.d., družbe za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, je za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev AMZS d.d., predlagal generalnega sekretarja Avto-moto zveze Slovenije mag. Jureta Kostanjška;
  •  sprejel Avtoklub G-race Primorska kot pridruženo članico AMZS.

Ključne besede


Skupščina AMZSJure KostanjšekUpravni odbor AMZS