AMZS zagotavlja brezplačno pomoč na cesti za begunce iz Ukrajine

Novice

Begunci iz Ukrajine, ki se na cesti v Sloveniji znajdejo v težavah, lahko za brezplačno pomoč pokličejo AMZS.


Avto-moto zveza Slovenije z današnjim dnem začenja z izvajanjem brezplačne pomoči na cesti za begunce iz Ukrajine, s čimer se pridružuje solidarnostnim aktivnostim drugih evropskih avtomobilskih klubov in svoje krovne organizacije – mednarodne avtomobilistične zveze FIA. AMZS mehaniki za pomoč na cesti bodo, če bo le mogoče, vozilo popravili na mestu okvare, sicer pa bo AMZS vlečna služba poskrbela za prevoz pokvarjenega oziroma poškodovanega vozila do najbližjega servisa.

Mednarodna avtomobilistična zveza FIA in njene članice, med njimi tudi Avto-moto zveza Slovenije, si po najboljših močeh prizadevajo pomagati pri reševanju humanitarne krize zaradi vojne v Ukrajini. Tako krovna organizacija FIA kot avtomobilski klubi so v minulih dneh že začeli s številnimi aktivnostmi – od zbiranja finančnih in materialnih sredstev do nudenja brezplačne pomoči na cesti za begunce, ki se iz Ukrajine umikajo na varno v druge evropske države.

V Avto-moto zvezi Slovenije se pridružujemo prizadevanjem FIA in naših partnerskih klubov. Odločili smo se, da ponudimo brezplačno pomoč na cesti ukrajinskim beguncem, če jo bodo ti na slovenskih cestah potrebovali. Na ta način želimo tudi v AMZS z eno naših temeljnih storitev ublažiti stisko ljudi, ki so bili primorani zapustiti svoje domove in želijo z avtomobili ali drugimi prevoznimi sredstvi varno in s čim manj težavami prispeti do zatočišča,

je dejal predsednik Avto-moto zveze Slovenije Andrej Brglez.

Begunci iz Ukrajine, ki potujejo v oziroma skozi Slovenijo in se na slovenskih cestah znajdejo v težavah, si brezplačno AMZS pomoč na cesti zagotovijo s klicem na številko +386 1 5305 353.

AMZS pomaga 24 ur na dan, vse dni v tednu

Begunci iz Ukrajine, ki bi potrebovali pomoč na cesti v Sloveniji, lahko ob okvari ali poškodbi vozila (do 3,5 t) 24 ur na dan vse dni v tednu pokličejo AMZS klicni center na telefonsko številko +386 1 5305 353. Ob klicu voznik operaterju v klicnem centru sporoči:

  • informacijo o kraju, kjer se nahaja,
  • telefonsko številko, na kateri je dosegljiv,
  • podatke o vozilu (znamka, tip, registrska številka) in
  • da je begunec iz Ukrajine.

Mehanik bo, če bo le mogoče, okvaro takoj odpravil, sicer pa zagotovil prevoz vozila do najbližjega servisa.

AMZS ob tem naproša ukrajinske državljane, ki živijo v Sloveniji, in vse tiste, ki imajo sorodnike ali znance v Ukrajini, da jih seznanijo z možnostjo brezplačne pomoči na cesti v Sloveniji, če se bodo ti v iskanju varnosti odločili za pot v oziroma čez našo državo.

AMZS provides free roadside assistance to refugees from Ukraine

Refugees from Ukraine who find themselves in trouble with broken vehicle on the road in Slovenia can call the AMZS for free help.

Today (9th March 2022) the Automobile and Motorcycle Association of Slovenia (AMZS) starts providing free roadside assistance to refugees from Ukraine, thus joining the solidarity activities of other European automobile clubs and International Automobile Federation FIA. AMZS roadside assistance mechanics will, if possible, repair the vehicle on the spot of failure, otherwise the AMZS towing service will take care of transporting the broken or damaged vehicle to the nearest service station.

FIA and its members, including the AMZS, are doing their best to help resolving the humanitarian crisis caused by the war in Ukraine. Automobile clubs across the Europe have already started several activities in recent days – from raising funds and material resources to providing free roadside assistance to refugees fleeing safety from Ukraine to other European countries.

AMZS joins the efforts of the FIA ​​and partner clubs. We have decided to offer free roadside assistance to Ukrainian refugees if they need it on Slovenian roads. With one of our basic service we at AMZS want to alleviate the distress of people who have been forced to leave their homes and want to reach the shelter safely and with as little difficulty as possible,

said the president of the Auto-Moto Association of Slovenia Andrej Brglez.

Refugees from Ukraine who travel to or through Slovenia and find themselves in trouble on Slovenian roads can get free AMZS roadside assistance by calling +386 1 5305 353.

AMZS надає біженцям з України безкоштовну допомогу на дорогах

Біженці з України, що потрапили у біду та потрапили у ДТП на дорозі в Словенії, можуть зателефонувати AMZS, аби отримати безкоштовну допомогу.

Сьогодні (9 березня 2022 р.) Автомобільна та мотоциклістка асоціація Словенії (Automobile and Motorcycle Association of Slovenia) (AMZS) починає надавати безкоштовну допомогу на дорогах біженцям з України, приєднуючись до солідарності інших європейських автомобільних клубів та Міжнародної автомобільної федерації FIA. Механіки AMZS, якщо це можливо, відремонтують машину на місці виникнення проблеми, чи нададуть допомогу, щодо транспортування зламаного чи пошкодженого автомобіля до найближчої станції технічного обслуговування.

FIA та члени федерації, включаючи AMZS, роблять усе можливе, аби допомогти у вирішенні гуманітарної кризи, що викликана війною в Україні. В останні дні автомобільні клуби з усієї Європи вже розпочали ряд заходів: від збору коштів та матеріальних ресурсів до надання безкоштовної допомоги на дорогах біженцям, що емігрують з України до інших країн Європи.

AMZS приєднується до зусиль FIA та партнерських клубів. Ми вирішили запропонувати біженцям з Ураїни безкоштовну допомогу на дорогах Словенії. AMZS хоче полегшити страждання людей, що були змушені залишити свої домівки та хочуть безпечно досягти притулку з мінімальними труднощами,

сказав Андрій Брец (президент Auto-Moto Association of Slovenia).

Біженці з України, що приїздять до Словенії, чи проїжджають через країну та потрапляють у біду на дорогах Словенії, можуть отримати безкоштовну допомогу на дорозі від AMZS, зателефонувавши за номером +386 1 5305 353.

Ključne besede


pomoč na cestiPrometna varnostvarna mobilnostsolidarnostUkrajinabeguncitujina

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

42

Priljubljenost članka

42

Shrani

Delite s prijatelji