Projekt ReMOBIL predstavljen v okviru Evropskega tedna mobilnosti

Novice

AMZS je eden od partnerjev projekta ReMOBIL - REgionalni centri MOBILnosti.


AMZS je eden od partnerjev projekta ReMOBIL, REgionalni centri MOBILnosti), katerega vodilni partner je Posoški razvojni center. ReMOBIL uvaja model regionalnega upravljanja mobilnosti, njegov glavni cilj pa je dolgoročno zmanjševanje negativnih okoljskih učinkov prometa, ki so posledica neuporabe trajnostnih oblik mobilnosti tako na lokalni, regionalni kot tudi državni ravni ter dolgoročno izboljšanje upravljanja trajnostne mobilnosti. V okviru Evropskega tedna mobilnosti je bil projekt ReMOBIL, ki je financiran s podporo Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021, predstavljen tudi na včerajšnji novinarski konferenci, ki jo je v Ljubljani organizirala Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). 

Sebastijan Nograšek, vodja trajnostnega razvoja in digitalizacije AMZS, je ob tej priložnosti izpostavil:

V AMZS se pri zagotavljanju varne in brezskrbne mobilnosti vseskozi osredotočamo na človeka – na naše člane in stranke. Tako že sedaj pomagamo vozniku, ne glede na prevozno sredstvo, ki ga uporablja. V prihodnje mu bomo pomagali pri uresničevanju njegove mobilnosti, ne glede na njeno obliko. S tem namenom med drugim razvijamo aplikacijo NOMO (NOva MObilnost). To bo brezplačna, intuitivna in uporabniku prijazna storitev, ki bo omogočala preprosto in učinkovito zagotavljanje dnevnih potreb po mobilnosti posameznika. Uporabnike postavlja v jedro storitev mobilnosti in jim ponuja prilagojene rešitve, ki temeljijo na individualnih potrebah ter jih spodbuja k uporabi trajnostno vzdržnih oblik mobilnosti, kot so hoja, kolesarjenje, uporaba javnega potniškega prometa in drugih oblik trajnostne mobilnosti.

Ključne besede


trajnostna mobilnost