Skupščina AMZS bo 12. decembra 2022

Novice

8. redna seja Upravnega odbora AMZS


Upravni odbor AMZS se je 28. novembra 2022 sestal na 8. redni seji. Seznanil se je z realizacijo sklepov in potrdil zapisnik 7. seje.

Upravni odbor AMZS:

  • se je seznanil z aktivnostmi na ključnih področjih dela AMZS (članstvo, varna mobilnost in avto-moto šport), ki so potekale od prejšnje seje;
  • se je seznanil s poslovanjem Avto-moto zveze Slovenije v obdobju I-IX/2022 in s finančno projekcijo poslovanja do konca leta 2022;
  • je potrdil predlog načrta Avto-moto zveze Slovenije za leto 2023 z dopolnitvami iz razprave in ga predlagal Skupščini AMZS v sprejem;
  • je sklical sejo Skupščine AMZS, ki bo 12. decembra 2022 na sedežu Avto-moto zveze Slovenije v Ljubljani (Dunajska cesta 128);
  • je potrdil predlog sprememb in dopolnitev Statuta AMZS, ki se ga pošlje v nadaljnjo obravnavo s pojasnili, kjer gre za bistvene spremembo od dosedanje ureditve.