Povečano število zahtevkov za izterjavo neplačanih cestnin za uporabo italijanskih avtocest

Novice

Dvignjena zapornica na uvozu ali izvozu z avtoceste ne pomeni, da cestnine ni treba plačati. Zastaralni rok za izterjavo neplačila cestnine v Italiji je deset let.

Foto: Autostrade per l'Italia
Foto: Autostrade per l'Italia

Člani AMZS in drugi vozniki so v minulih tednih na AMZS naslovili več zaprosil za informacijo in pravno mnenje glede izterjave oziroma zastaralnega roka neplačila cestnine na avtocestah v Italiji, ki so jih dobili od družbe NIVI Spa. Šlo naj bi za primere, ko naj bi bila na uvozih in/ali izvozih z italijanskih avtocest zapornica dvignjena. Matic Zupančič, vodja AMZS informacijskega centra, ob tem izpostavlja, da dvignjena zapornica nikakor ne pomeni, da vozniku cestnine ni treba plačati:

Na uvozu na avtocesto se je treba ob morebitni dvignjeni zapornici vseeno ustaviti in klikniti velik rdeč gumb, avtomat pa nam po nekaj sekundah ponudi listek, ki ga bomo potrebovali na izvozu z avtoceste, da bomo cestnino lahko poravnali. Če je zapornica dvignjena (tudi) na izvozu, se prav tako ustavimo in plačajmo zahtevani znesek.

Kaj storiti, če ste zahtevek za izterjavo neplačane cestnine že prejeli

Za voznike, ki so od NIVI Spa že prejeli zahtevek za plačilo neplačane cestnine, pa sledeče pojasnilo. Po informacijah AMZS in partnerskih avtomobilskih klubov iz sosednjih držav, ki se prav tako soočajo s podobnimi vprašanji svojih članov, je NIVI Spa pooblaščena pravna oseba za izterjavo cestnin. Vozniki naj razmislijo oziroma preverijo, ali so se v tistem času dejansko nahajali v Italiji oziroma uporabljali italijanske avtoceste. Zastaralni rok za izterjavo neplačila cestnine v Italiji je deset let. 

Izognite se globam in nepotrebnim stroškom.
Pred odhodom v tujino preverite potovalne informacije za državo, v katero potujete. 

Nasvet za pravilno razvrščanje in plačilo cestnine na italijanskih avtocestah

Ob prihodu na vstopno cestninsko postajo bodite pozorni in spremljajte oznake, ki vas vodijo do pravega avtomata (bel znak "biglietto"), saj so rumeni znaki namenjeni voznikom, ki za plačilo uporabljajo sistem Telepass. Tudi če je zapornica dvignjena, ustavite in vzemite listek. Enako velja na izstopnih cestninskih postajah - ob prihodu spremljajte oznake, ki vas vodijo do pravega avtomata (beli znaki).

 

AMZS Premium - za brezskrbne poti, tudi v tujini

V enem paketu imate pomoč na cesti ter zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Če sklenete družinsko članstvo, je zavarovana vsa družina. AMZS članstvo je vezano na voznika, ne na prevozno sredstvo, zato lahko prednosti koristite za različna prevozna sredstva, ki jih uporabljate, četudi niso vaša last.

Sklenite ali nadgradite svoje članstvo

Ključne besede


ItalijacestninaIzterjavapotovalne informacijepravni nasveti

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

247

Priljubljenost članka

247

Shrani

Delite s prijatelji