Kako se izogniti nepooblaščenim izvajalcem pomoči na cesti?

Novice

Nasvet članom in drugim voznikom, kako se izogniti nepooblaščenim izvajalcem pomoči na cesti in s tem nepotrebnim stroškom.


Člani AMZS in člani partnerskih tujih avtomobilskih klubov so bili v zadnjem času večkrat žrtve sistematičnega zavajanja v primeru nezgode oziroma okvare vozila na avtocesti. Kljub klicu v AMZS klicni center (oziroma klicni center matičnega tujega kluba, partnerja AMZS), ki je poskrbel za čim hitrejši prihod pomoči na cesti, se je pri članu AMZS oziroma članu tujega kluba pojavil konkurenčni izvajalec pomoči na cesti, ki je stranko prepričal, da bo on izvedel intervencijo. To je pogosto povezano z nerazumljivo visokimi stroški, za poravnavo katerih praviloma ni podlage v izdani ustrezni garanciji matičnega kluba, s čimer nastanejo članu nepotrebni stroški. Nepooblaščeni izvajalci so pri svojem pristopu zelo prepričljivi in lahko ustvarijo vtis, da pomoč na cesti izvajajo za oziroma v imenu AMZS, zato velja nasvet, naj člani AMZS – v primeru kakršnega koli dvoma glede izvajalca pomoči na cesti –, pokličejo operaterja AMZS klicnega centra na telefonsko številko 1987 in skupaj z njim razrešijo morebitne dvome ter na ta način zaščitijo sebe in svoje vozilo.

Kako ravnati v primeru nesreče ali okvare na avtocesti?

Ravnanje v primeru neljubega dogodka na avtocesti je urejeno v Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), ki razlikuje ravnanje:

  • ko vozilo obstane na voznem ali prehitevalnem pasu ali
  • ko je vozilo na odstavnem pasu, avtocestni niši ali počivališču.

Na voznem ali prehitevalnem pasu je za odstranitev vozila pristojen Dars, ki mora skrbeti za čim večjo pretočnost avtoceste. Običajno v takšnem primeru Dars pošlje svoje vozilo, da zaščiti odsek avtoceste, kjer je vozilo obstalo, in aktivira svojega pogodbenega podizvajalca (ta mora imeti ustrezno nalepko na vozilu z oznako Dars), ki vozilo v najkrajšem času umakne z avtoceste. Osebna vozila, ki so ustavljena na voznem ali prehitevalnem pasu oziroma na cesti tako, da ovirajo promet, so odstranjena takoj, brez možnosti, da bi jih prvenstveno odstranil voznik vozila. Dars mora namreč brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. V tem primeru velja zakonska določba, da vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti poravna povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti, zato voznikom v takih primerih račun za opravljeno storitev izda pogodbeni izvajalec odvoza vozil. Pri tem je pomembno dejstvo, da se v teh primerih storitev odvoza vozila obračuna skladno s cenikom družbe Dars, ki opredeljuje najvišje cene storitev. Članom AMZS so stroški v tovrstnih primerih naknadno povrnjeni.

Če je vozilo obstalo na odstavnem pasu, avtocestni niši ali počivališču, je voznik tega vozila dolžan v dveh urah sam urediti odvoz ali popravilo vozila (praviloma zaradi varnosti odvoz vozila). AMZS v takšnem primeru za svoje člane in druge voznike, ki pokličejo v AMZS klicni center na številko 1987 ali pomoč aktivirajo z uporabo SOS gumba v brezplačni AMZS aplikaciji, poskrbi za hitro in učinkovito rešitev nastale situacije. Enako velja za člane tujih partnerskih avtomobilskih klubov, za katere AMZS pomoč na cesti aktivirajo njihovi matični klubi v državi, iz katere prihajajo.

Glede izvajalcev pomoči na cesti naj bodo vozniki pozorni na …

Če se pri ustavljenem vozilu pojavi izvajalec vleke, ki nima naloga AMZS za izvedbo pomoči (ne glede, ali se ta izvajalec pojavi, še preden član uspe poklicati AMZS, ali pa je bil klic že izveden in kontakt z AMZS vzpostavljen), AMZS svetuje sledeče:

  • član naj ne sklepa nikakršnega dogovora s tem izvajalcem, saj ta lahko izvede pomoč (in s tem zaračuna storitev) zgolj ob pristanku stranke – ta izvajalec namreč nima pooblastila AMZS za izvedbo pomoči in če bo član vseeno pristal, da ta izvajalec opravi intervencijo, bo moral član stroške kriti iz lastnih sredstev;
  • član naj dosledno sledi navodilom operaterja v AMZS klicnem centru, saj mu bo ta povedal vse informacije, ki jih potrebuje, da se situacija ustrezno reši – operater bo članu povedal, kdaj lahko pričakuje, da bo izvajalec pomoči na cesti prispel do kraja okvare ali nesreče, registrsko številko intervencijskega vozila, ime izvajalca pomoči, ipd., poleg tega pa lahko operater članu posreduje tudi delovni nalog, s katerim se lahko izvajalec pomoči na cesti "identificira",
  • dodatno pa lahko – če je član pomoč na cesti aktiviral s pomočjo SOS gumba v AMZS aplikaciji –, v tej tudi spremlja pot intervencijskega vozila AMZS mehanika za pomoč na cesti oziroma pooblaščenega AMZS izvajalca;
  • član naj nikakor ne daje svojega telefona nepooblaščenemu izvajalcu – AMZS mehaniki za pomoč na cesti kot tudi pooblaščeni pogodbeni izvajalci AMZS imajo vso opremo, da lahko neposredno komunicirajo z AMZS klicnim centrom ter usklajujejo vse, kar je treba, da bo pomoč na cesti čim prej in kakovostno izvedena (AMZS je namreč zaznal primere, ko je stranka predala svoj telefon nepooblaščenemu izvajalcu, ki naj bi zanjo uredil vse v zvezi intervencijo, ta pa je nato zadrževal telefon pri sebi in onemogočil stranki neposredno komunikacijo s klicnim centrom AMZS).

Pozor tudi v tujini

Prevare z (avto)cestnimi goljufi so se v preteklosti dogajale tudi v tujini, zato AMZS svojim članom, ki odhajajo v tuje države, v katerih lahko koristijo pomoč na cesti v tujini, svetuje, naj v primeru okvare ali nesreče vselej pokličejo AMZS na številko +386 1 5305 353. Vsa koordinacija reševanja namreč poteka iz AMZS klicnega centra v Sloveniji, kjer operaterji uredijo vse potrebno za nudenje ustrezne pomoči. AMZS svojim partnerskim klubom v tujini posreduje tudi delovni nalog, ki ga, če član dvomi, ali izvajalec nastopa v imenu AMZS ali ne, lahko zahteva na vpogled, s čimer prepreči zlorabe oziroma goljufije.

 

AMZS Premium - za brezskrbne poti, tudi v tujini

V enem paketu imate pomoč na cesti ter zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Če sklenete družinsko članstvo, je zavarovana vsa družina. AMZS članstvo je vezano na voznika, ne na prevozno sredstvo, zato lahko prednosti koristite za različna prevozna sredstva, ki jih uporabljate, četudi niso vaša last.

Sklenite ali nadgradite svoje članstvo