Zavarovanje za vas in vaše nepremičnine

V AMZS zavarovanje, d.o.o. želimo ostati vaš Pravi prijatelj. Zato vam bomo naši zastopniki s strokovno obravnavo pomagali optimizirati zavarovanje na področju doma, zdravja, nezgode ali vaših drugih potreb in želja po zavarovanju.

Vabimo vas, da nam zaupate analizo vašega obstoječega stanja na področju zavarovanj. Pri tem bomo upoštevali vaše želje in potrebe glede zavarovalnega kritja, cene (premije) ter vam na podlagi dolgoletnih izkušenj v zavarovalništvu pripravili strokovno ponudbo po vaši meri.

Informativni izračun

 

Zavarovanje za vaš dom in premičnine v njem

Zavarovanje za dom je namenjeno lastnikom in najemnikom stanovanjskih nepremičnin (stanovanje, hiša, vikend…) kot tudi tistim, ki svoje stanovanjske nepremičnine oddajate v kratkoročni ali dolgoročni najem.

Z domski zavarovanjem boste tako zavarovali svoj dom in premičnine v njem za nevarnosti, ki vas lahko ogrozijo le enkrat v življenju a so lahko finančne posledice katastrofalne. Ob primernem zavarovanju pa boste lahko v primeru uničenja ali poškodbe svoje stanovanje, hišo, kmetijo, počitniško hišo ali garažo spet obnovili in tako naprej uživali v svojem domu.

Nevarnosti, ki pretijo vašemu domu, je veliko, in sicer: požar, vihar, toča, izliv vode, vlom, poplave, potres, neposredni udar strele, eksplozijo, snežni ali zemeljski plaz, padec zračnega plovila ali dela plovila, udarec zavarovančevega motornega vozila, manifestacije in demonstracije in kot dodatno kritje tudi nevarnosti loma stekel.

Zavarujete lahko tudi stanovanjsko opremo in druge izbrane predmete, vrednostne papirje, gotovino, dragocenosti in umetniške zbirke.

Poleg osnovnega kritja pa lahko izberete tudi posamezna dodatna zavarovanja, kot npr. strojelomno, zavarovanje instalacij, plavalnih bazenov na prostem, sončne elektrarne za samooskrbo na vaši hiši ali pomožnem objektu.

Ob zavarovanju pa so največkrat vključeni tudi stroški čiščenja, rušenja, odvoz nastali ob škodnem dogodku.

Darilo ob sklenitvi domskega zavarovanja na daljavo

Vsi, ki boste sklenili domsko zavarovanje pri nas, boste prejeli vrednostni bon (15%), ki ga boste lahko unovčili ob registraciji vašega vozila v naših centrih.

Pridobite ponudbo za zavarovanje doma

Sklenite zavarovanje že danes. Potrudili se bomo, da najdemo najboljšo ponudbo za vas!

Informativni izračun zavarovanja

Za pripravo najugodnejše ponudbe potrebujemo podatke z vaše trenutne zavarovalne police. Prosimo vas, da zavarovalno polico zavarovanja AO skenirate ali pa preprosto fotografirate in datoteko naložite v tem oknu.

Vsi podatki, ki jih boste oddali prek tega obrazca, bodo uporabljeni izključno za namen priprave ponudbe zavarovanja in hranjeni v skladu z zakonom. Če se želite naročiti na naše e-novice, potrdite kljukico spodaj.

Privolim, da lahko Skupina AMZS zbira, shranjuje in uporablja (v nadaljevanju: obdeluje) moje osebne podatke.

Prikaži vse
Želim biti seznanjen s ponudbo

prek sporočil SMS/MMS, e-pošte, klasične pošte, klicev/videoklicev, multimedijskih platform, aplikacij, spletnih mest družbe in družbenih omrežij:

Pomagajte izboljšati storitve

Kar nekaj časa sem oklevala komu bi zaupala zavarovanje naše hiše. Ker sem bila zelo zadovoljna s sklenitvijo avtomobilskega zavarovanja pri AMZS sem zato zavarovanje za hišo prav tako zaupala AMZS in mojemu zastopniku Iztoku.
Iztok mi je zelo skrbno predstavil vsa kritja ter poslušal moje želje in potrebe naše družine in mi tako pripravil najboljšo ponudbo. Najbolj pa sem zadovoljna z občutkom varnosti, saj vem, da je naša hiša primerno zavarovana in me tako ni strah nobenega škodnega dogodka.
Jana

Želite več informacij?
Vprašanja v zvezi z zavarovanjem vašega premoženja nam lahko pošljete na zavarovanje@amzs.si.

V družbi AMZS Zavarovanja d.o.o. sklepamo premoženjska zavarovanja za naslednje zavarovalnice:

 • ALLIANZ Zagreb dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz zavarovalna podružnica, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
 • GENERALI zavarovalnica, d.d., Kržičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
 • ZAVAROVALNICA SAVA d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor
 • ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
 • TRIGLAV, ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper
 • zavarovalno zastopniško družbo ASSISTANCE CORIS d.o.o., Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana
 • GRAWE zavarovalnica d. d., Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor
 • CROATIA ZAVAROVANJE, d.d. podružnica Ljubljana, Drenikova ulica 36, 1000 Ljubljana
AMZS Informativni izračun zavarovanja

 

 

Pravilnik o reševanju pritožb in reklamacij zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev iz zavarovanj – premoženjska zavarovanja

 

V AMZS Zavarovanja d.o.o.. sklepamo premoženjska zavarovanja za naslednje zavarovalnice:

 • ALLIANZ Zagreb dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz zavarovalna podružnica, Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
 • GENERALI zavarovalnica, d.d., Kržičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
 • ZAVAROVALNICA SAVA d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor
 • ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
 • TRIGLAV, ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA, d.d., Pristaniška ulica 10, 6000 Koper ter
 • zavarovalno zastopniško družbo ASSISTANCE CORIS d.o.o., Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana
 • CROATIA ZAVAROVANJE, d.d. podružnica Ljubljana, Drenikova ulica 36, 1000 Ljubljana

V družbi AMZS ZAVAROVANJA d.o.o. imamo vzpostavljen postopek reševanja vseh oblik pritožb in reklamacij (pisnih in ustnih), posredovanih s strani naših strank, poslovnih partnerjev ter zavarovalcev, zavarovancev in drugih upravičencev iz zavarovanj ter združenj potrošnikov na področju sklepanja avtomobilskih zavarovanj.

S sistematičnim obvladovanjem prejetih pripomb, pritožb in reklamacij želimo povečati zadovoljstvo svojih strank, zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev iz zavarovanj, združenj potrošnikov ter partnerjev ter izboljševati delovne procese.

Postopek reševanja reklamacij:

 1. Vložitev reklamacije

Stranka lahko reklamacijo vloži pisno (preko elektronske pošte na elektronski naslov: zavarovanje@amzs.si), po pošti na naslov AMZS ZAVAROVANJA d.o.o., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana ali ustno (osebno v poslovni enoti, v kateri je bilo zavarovanje sklenjeno, kjer zastopnik o reklamaciji sestavi zapisnik ali preko telefona).

 1. Vsebina reklamacije

Reklamacija mora vsebovati:

 • podatke o stranki, ki vlaga reklamacijo (ime, priimek, domači naslov ter elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko),
 • navedbo oziroma kratek opis dogodka (storitve), ki jo reklamira,
 • navedbo, pri kateri zavarovalnici je bila sklenjena zavarovalna polica in zahtevek.

V primeru, da reklamacija ne vsebuje dovolj navedenih sestavin, mora stranka priložiti ali dodatno pisno razjasniti dejstva oziroma vsebino.

 1. Reševanje reklamacije

Po prejemu pisne reklamacije stranki odgovorimo v obliki osebnega sporočila ali ustnega nagovora najkasneje v roku 3 delovnih dni in sicer o tem, da je reklamacija sprejeta, evidentirana ter se rešuje.

Pritožbe zavarovalcev, zavarovancev ali drugih upravičencev iz zavarovanj, ki se nanašajo na ravnanje zavarovalnice, obravnava pritožbeni organ zavarovalnice v skladu s pravilnikom, ki ureja pritožbeni postopek posamezne zavarovalnice, na katero se nanaša domnevna kršitev in se obravnava v internem pritožbenem postopku zavarovalnice.

Dodatne informacije o omenjenih postopkih so objavljene v zavarovalnih pogojih, ki veljajo za sklenjeno zavarovanje ter spletnih straneh zavarovalnic, v imenu in za račun katerih sklepam zavarovanje.

V primeru nestrinjanja z rešitvijo pritožbe oziroma reklamacije in odločitvijo v internem pritožbenem postopku zavarovalnice, ali če o pritožbi ni odločeno v roku 30 dni, je možen postopek izvensodnega reševanja pri Mediacijskem centru pri Slovenskem zavarovalnem združenju (naslov: Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, e-naslov: irps@zav-zdruzenje.si, telefonska številka: 01 3009381, spletni naslov www.zav-zdruzenje.si).

 

 

Oglasna sporočila