AMZS test 22 otroških varnostnih sedežev - 12.11.2015

Zgolj varnost ni dovolj!

Ponudba otroških varnostnih sedežev je izjemno pestra, saj izdelovalci pošiljajo na trg vedno nove izdelke, pestrost ponudbe pa kupce postavlja pred dilemo, za kateri sedež naj se odločijo. Široki ponudbi skušajo slediti tudi AMZS in njeni partnerji pri izvedbi testa otroških sedežev. Letos junija smo objavili test 27 otroških sedežev, tokrat smo preskusili še 22 sedežev. Če upoštevamo še rezultate naših testov iz prejšnjih let, tako članom AMZS ponujamo informacije o večini najbolje prodajanih sedežev na slovenskem trgu.

Na našem tokratnem testu je kar 13 sedežev dobilo oceno dobro, trije sedeži so dobili še vedno pozitivno oceno zadovoljivo, šest sedežev pa je dobilo oceno slabo. Teh šest sedežev slabe ocene ni dobilo zaradi varnostnih pomanjkljivosti, temveč zaradi (pre)velike vsebnosti škodljivih snovi, kar lahko vpliva na zdravje otrok. Ni namreč dovolj, da je otroški sedež le varen, temveč mora biti tudi izdelan iz zdravju neškodljivih materialov, saj je zdravje otroka prav tako pomembno kot njegova varnostna zaščita ob morebitnem trku.

Naš tokratni test je potekal po enaki metodologiji kot junijski, zato so rezultati med seboj neposredno primerljivi. Rezultati naših testov iz prejšnjih let sicer niso neposredno primerljivi, a še vedno velja: sedež, ki je po prejšnjem ocenjevanju dobil dobro oceno, je nedvomno varen sedež in priporočamo njegovo uporabo.

Že junija smo podrobneje pisali o novem homologacijskem standardu ECE R 129 – ta vsebuje tudi preskus sedeža pri bočnem trku, pomembno pa je tudi določilo, da morajo otroci v sedežih, ki so homologirani po standardu R 129, sedeti obrnjeni v nasprotno smer vožnje vsaj do 15. meseca starosti, medtem ko pri standardu R 44/04 ta zahteva velja do starosti 12 mesecev.

Ker oba standarda: ECE R 44/04 in R 129 veljata vzporedno in bo tako še kar nekaj časa, lahko kupci enakovredno izbirajo med obema skupinama sedežev.

Tudi o oznaki za pritrditev sedežev v avtomobile i-size smo že pisali. Večina novih modelov avtomobilov je že opremljenih z oznako i-size, kar pomeni iso-fix pritrditev sedeža: na tako označena mesta namestite sedeže z oznako i-size, seveda pa lahko tudi druge isofix sedeže, ki jih je izdelovalec deklariral za uporabo v vseh avtomobilih (oznaka universal) ali pa za uporabo v določenih modelih avtomobila. Posebnost sedežev z oznako i-size je v tem, da je njihova uporaba opisana z velikostjo otroka v centimetrih (najmanjša in največja velikost) in niso razporejeni v skupine, kot ostali sedeži.

Preskus 22 sedežev

Na našem tokratnem testu smo preskusili 22 sedežev oziroma njihovih različic. Za modele maxi cosi pebble, graco snug-fix in simple parenting doona+ je namreč na voljo isofix osnova, na katero lahko pritrdimo sedež, lahko pa je sedež pritrjen tudi brez isofix osnove. Zato so za te sedeže na voljo rezultati tako za sedež kot za kombinacijo sedeža in isofix osnove. Za sedeža cybex aton 4 in cosatto hold pa sta na voljo kar dve osnovi, na kateri lahko namestimo sedež: ena je z isofix pritrditvijo, drugo pritrdimo z v avto vgrajenim varnostnim pasom. Za ta sedeža so na voljo trije rezultati: za obe kombinaciji sedeža in osnove ter za sedež brez osnove.

Izdelovalci praktično enake sedeže včasih prodajajo z različnimi oznakami. Tako sedeža maxi cosi lahko v trgovinah najdete tudi kot sedeža bebe confort, pri čemer se prvi imenuje bebe confort pebble plus, drugi pa pebble plus + 2 wayfix.

Otroški varnostni sedež mora ponuditi dobro zaščito otroku ob morebitnem trku, pomembna pa je tudi enostavna uporaba sedeža. Kar 12 sedežev je pri čelnem trku dobilo najboljšo oceno zelo dobro. Gre za sedeže, v katerih je otrok obrnjen v nasprotno smer vožnje, zato se celotna sila ob trku porazporedi po otrokovem telesu, prav tako ne pride do nihaja otrokove glave ob trku. Prav zato je priporočljivo, da otrok med vožnjo gleda v nasprotno smer vožnje čim dlje. Pet sedežev je pri čelnem trku dobilo oceno dobro, pet pa oceno zadovoljivo. Vseh 22 sedežev je torej za zaščito pri čelnem trku dobilo pozitivno oceno.

Pri bočnem trku je šest sedežev dobilo oceno zelo dobro, 12 sedežev oceno dobro, trije oceno zadovoljivo in le en sedež je dobil oceno pomanjkljivo. To je sedež simple parenting doona+ z isofix osnovo, kjer so meritve na preskusni lutki pokazale povečano tveganje za poškodbe.

Vsi sedeži so dobili tudi pozitivno oceno za potek varnostnega pasu, šest sedežev pa je dobilo najboljšo oceno zelo dobro. Tudi za pritrditev sedeža v avto, so vsi sedeži dobili pozitivno oceno, med sedeži z najboljšo oceno zelo dobro pa so tako sedeži z isofix osnovo kot tudi sedeži, ki jih v avto pritrdimo z varnostnim pasom.

Pri ocenjevanju upravljanja so štirje sedeži dobili oceno dobro, 13 sedežev oceno zadovoljvo, pet sedežev pa je dobilo oceno pomanjkljivo. Pri ocenjevanju ergonomije pa je kar 19 sedežev dobilo oceno dobro, trije sedeži pa oceno zadovoljivo, ker zglavnikov ni mogoče izvleči dovolj visoko in zato otroci ne morejo uporabljati sedežev dovolj dolgo.

V vseh sedežih temeljito preverimo tudi vsebnosti škodljivih snovi kot so PAK (med nje spada 18 škodljivih snovi kot so razni benzeni, flouren, fenantren, piren, antracen, naftalin….), ftalati, sredstva za preprečevanje gorenja, razna mehčala, fenoli, organozin in težke kovine. Kaj namreč pomaga varen sedež, če pa so v njem škodljive snovi, ki lahko vplivajo na zdravje otrok.

14 preskušenih sedežev je dobilo oceno zelo dobro, saj ne vsebujejo škodljivih snovi. En sedež je dobil oceno dobro, eden oceno zadovoljivo, eden oceno pomanjkljivo, šest sedežev pa je dobilo slabo oceno.

V sedežu peg perego viaggio 1 duo-fix K TT je bila ugotovljena vsebnost sredstva za preprečevanje gorenja TDCPP v tolikšni količini, da je sedež dobil oceno pomanjkljivo.

V prevlekah sedežev cybex aton 4 in cosatto hold je bila ugotovljena velika vsebnost naftalina, pa tudi manjše količine fenantrena. Za naftalin obstaja sum, da lahko povzroči rakava obolenja. Zato sta ta dva sedeža v vseh šestih kombinacijah dobila oceno slabo za vsebnost škodljivih snovi, s tem pa tudi skupno oceno slabo, saj sedež, ki vsebuje veliko škodljivih snovi ne more dobiti boljše skupne ocene, pa čeprav se izkaže s svojo varnostjo. Le sedež, ki se izkaže tako s svojo varnostjo, uporabnostjo in je brez škodljivih snovi, je priporočljiv za uporabo. Namen našega testa pa je seveda, da to ugotovimo.

Oznaka od 45 do 75 cm pove, da gre za sedež za dojenčke. V skladu s spremenjenimi predpisi je tudi i-size sedeže za dojenčke dovoljeno v avto pritrditi z varnostnim pasom, seveda pa lahko tudi z isofix osnovo. Sedež maxi cosi pebble plus v avto pritrdimo z v avto vgrajenim varnostnim pasom, lahko pa ga namestimo na iso-fix osnovo z oznako 2wayfix, ki jo pred tem pritrdimo v avto.

Ta sedež je res namenjen dojenčkom ob rojstvu, saj večina otrok doseže velikost 75 cm prej kot v enem letu, pa tudi prej, kot tehta 10 kg. Sedež se je dobro izkazal s svojo varnostno zaščito – med obema različicama so manjše razlike pri obremenitvah pri bočnem trku, kjer se je nekoliko bolje izkazal sedež, ki je bil pripet z varnost-nim pasom. Na isofix osnovo potem, ko otrok preraste sedež, namestimo večji sedež 2way perl.

Sedež graco snugfix je na voljo z ali brez isofix osnove. Sedež se je dobro izkazal v obeh različicah in je dobil skupno oceno dobro. Prav tako je dobro oceno dobil sedež simple parenting doona+, ki je tudi na voljo v dveh različicah: z ali brez isofix osnove. Gre za novo različico sedeža, ki se bistveno ne razlikuje od prejšnje, a s to razliko, da nova ne vsebuje škodljivih snovi in da so zamenjali koleščka. Ta sedež je namreč dobro uporaben tudi kot voziček.

Sedež cybex aton se je izkazal z zelo dobro varnostjo, še zlasti pri različici brez osnove ali če je pritrjen na osnovo, ki je v avto pritrjena z varnostnim pasom, toda zaradi velike vsebnosti škodljivih snovi (naftalina) je sedež v vseh treh različicah dobil skupno oceno slabo.

Sedež cosatto hold se je tudi dobro izkazal s svojo varnostno zaščito, nekoliko slabše pa z uporabnostjo. Še zlasti je opazno, da je treba imeti za zategovanje varnostnega pasu za pripenjanje otroka v sedež precej več moči kot pri drugih sedežih. Zaradi velike vsebnosti škodljivih snovi – sredstva za preprečevanje gorenja – je sedež dobil skupno slabo oceno.

Preskusili smo dva sedeža, ki sta namenjena dojenčkom in do približno tri leta starim otrokom. Sedež concord reverso seveda – ker gre za i-size sedež – lahko pritrdimo zgolj z isofixom tako, da otrok vseskozi gleda v nasprotno smer vožnje. Za udobno in varno namestitev dojenčka ima sedež poseben vložek, ki ga potem, ko je dojenček večji – pri približno pol leta starosti – vzamemo iz sedeža. Sedeža ni mogoče vzeti iz avta, da bi z njim prenašali dojenčka. Glavna prednost tega sedeža je, da ima zelo dobro varnostno zaščito in da ga otrok lahko uporablja dokaj dolgo – do tretjega leta.

Sedež joie i-anchor + i-anchorfix base uporablja osnovo, ki jo pritrdimo z isofixom. Oporna noga ni dovolj stabilna, zato se ob večjih obremenitvah lahko zloži. Varnostna zaščita je zgolj zadovoljiva, saj se školjka sedeža ob čelnem trku zaradi upogljive osnove, na katero je pritrjen sedež, precej giblje, zato je tudi gibanje otroka veliko. Prav tako je sedež tudi za upravljanje in ergonomijo dobil oceno zadovoljivo, tako da je tudi skupna ocena tega sedeža zadovoljivo.

V tej skupini smo preskusili tri sedeže: dva sta dobila oceno dobro, eden oceno zadovoljivo.

Sedež römer king II LS je podoben že preskušenemu sedežu king ATS, le s to razliko, da nima samodejnega prilagajanja zategnitve varnostnega pasu, temveč ima na osrednjem mehanizmu vgrajeno zeleno oznako, ki uporabniku sporoča, da je varnostni pas primerno zategnjen. Pri čelnem trku so bile obremenitve nekaj manjše kot pri sedežu ATS, a še vedno dokaj velike, bolje pa se je izkazal pri bočnem trku. Skupna ocena sedeža je dobro. King LS je še tretji sedež iz skupine king: ob že omenjenem kingu ATS, ki smo ga preskusili junija in je dobil skupno oceno dobro, je na trgu še sedež king, ki pa ima drugačno oblazinjenje kot sedeža king LS in ATS.

Sedež maxi cosi tobi je že star znanec, saj smo ga prvič preskusili že leta 2007. Gre za enega najbolje prodajanih otroških sedežev, ki pa se kljub temu, da ga izdelujejo že vrsto let, še vedno lahko enakovredno meri s tekmeci. Tudi tokrat je dobil skupno oceno dobro.

Sedež peg perego viaggio1 duo-fix K TT smo preskusili pred dvema letoma in se je slabo izkazal, saj se je zlomil. Sedaj je izdelovalec odpravil težave in sedež, ki ga lahko pritrdimo v avto z isofixom ali z varnostnim pasom, se je dobro izkazal s svojo varnostno zaščito. Ta je boljša pri isofix pritrditvi kot pri pritrditvi z varnostnim pasom. Zaradi večje vsebnosti škodljivih snovi pa je dobil skupno oceno zadovoljivo.

Sedež joie trillo shield za zaščito majhnega otroka uporablja varnostno mizico, ki zagotavlja zelo dobro zaščito pri bočnem trku in dobro zaščito pri čelnem trku. Ko sedež uporabljamo za večje otroke, je zelo podoben sedežu trillo LX, ki smo ga preskusili letos junija. Skupna ocena sedeža je dobro.

Sedež recaro young sport hero je nova različica dobro znanega sedeža young sport. Oznaka hero pomeni, da so spremenili oporo za glavo. Majhen otrok je v sedež pripet z varnostnim pasom, ki ob čelnem trku nudi dobro zaščito. Večji otrok je v sedež pripet z običajnim varnostnim pasom. Sedež je dobil oceno zadovoljivo za upravljanje, ker je potek v avto vgrajenega varnostnega pasu drugačen, če sedež uporabljamo za prevoz majhnega otroka, ki je pripet z v sedež vgrajenim varnostnim pasom, kot tedaj, če sedež uporabljamo za večjega otroka, pripetega le z v avto vgrajenim varnostnim pasom, zato lahko pride do napačne uporabe. Prav tako je zahtevna montaža oziroma demontaža tritočkovnega varnostnega pasu. Skupna ocena je zadovoljivo.

Sedeža römer kid sta podobna, le s to razliko, da sedež kid II nima isofix pritrditve, kot jo ima sedež kidfix SL. Oba sta se dobro izkazala in sta dobila skupno oceno dobro. Je pa treba biti pri odločanju za enega od teh sedežev kar pazljiv, kajti na Römerjevi spletni strani je navedenih kar nekaj različic sedeža kid, je pa res, da so razlike med njimi dokaj majhne.

Sedež kiddy smartfix ima isofix pritrditev in se je tudi dobro izkazal ter tudi dobil skupno oceno dobro.

Za vse sedeže skupin II in III velja, da isofix ni namenjen varnostni zaščiti, saj je otrok v sedež pripet z v avto vgrajenim varnostnim pasom, temveč je isofix namenjen stalni pritrditvi sedeža v avto, da se ne premika ne naprej in ne bočno. Pri sedežih brez isofix pritrditve mora biti sedež, ko ni v uporabi, pripet z varnostnim pasom, kar pomeni, da je sedež po tem, ko otrok zapusti avto, treba spet pripeti z varnostnim pasom.

Do 150 cm

Uporabo otroških varnostnih sedežev določa 88. člen zakona o pravilih cestnega prometa.  Določa, da morajo ustrezno homologirane otroške sedeže uporabljati otroci, ki še niso dosegli telesne višine 150 cm. Kazen za nespoštovanje je 120 evrov.

France Kmetič

Oglasna sporočila