Zasedanje upravnega odbora EuroRAP

Novice

V Londonu je 24. in 25. novembra potekalo redno zasedanje Upravnega odbora združenja EuroRAP, katerega član je generalni sekretar AMZS Robert Štaba.


Člani Upravnega odbora združenja EuroRAP, mednarodne neprofitne organizacije, katere člani so avtoklubi, nacionalni in regionalni skrbniki cestnega omrežja, znanstveno raziskovalni inštituti in strokovnjaki različnih strok, ki se srečujejo in delujejo v okviru vsebin prometne varnosti na cestah, so tokrat posebno pozornost v razpravi o varnosti v cestnem prometu namenili velikim razlikam, ki se kažejo med državami Evropske unije, zlasti med zahodnoevropski in vzhodnoevropskimi članicami. Osredotočili so se tudi na to, kako z analizami, ki jih izvaja EuroRAP (ocena tveganj – Risk mapping, rangiranje cest – Star rating ter investicijski načrti za varne ceste – Investment plan), vladam, ministrstvom in agencijam za varnost v cestnem prometu pomagati pri načrtovanju na področju prometne infrastrukture in varnosti. Izpostavili so nujnost izvajanja aktivnosti, ki bodo pripomogle, da bo imela cestna infrastruktura po celi Evropi najmanj tri zvezdice. Združenje EuroRAP si bo zato e naprej prizadevalo, da bo svoja orodja ponudilo odgovornim v državah in da bi jih ti čim bolj operacionalizirali.

Obravnavali so tudi načrte za prihodnje leto. Združenje EuroRAP bo med drugim sodelovalo na ministrski konferenci ministrov za infrastrukturo oziroma promet iz držav članic EU, ki bo na Malti in na kateri bo Evropska komisija osvetlila ter predlagala cilj uresničitev Vizije 0 na evropskih cestah do leta 2050. Predstavilo bo primere dobrih praks iz Velike Britanije, Nizozemske in drugih držav članic. Velik izziv za združenje pa bo, skupaj z avtoklubi, tudi kandidatura na razpisih. Na ta način pridobljena sredstva bo namenilo za nadaljnje izvajanje procedur EuroRAP ter s tem za zagotavljanje bolj varnih cest.

Odbor je izpostavil in pohvalil tudi prispevek AMZS k uspešnemu delu združenja.

Več o projektih v Sloveniji:

  

Ključne besede


EuroRAPSENSORRobert Štaba