Evropska direktiva o cestninjenju naj ne bi ukinjala vinjetnega sistema

Novice

Argumenti, ki jih je ob sprejemanju direktive o cestninjenju predstavila Avto-moto zveza Slovenije, da je v Sloveniji vinjetni sistem učinkovit način zaračunavanja uporabe avtocest in da morajo imeti države članice Evropske unije pravico, da same odločajo o načinu cestninjenja, so bili, kot kažejo prve analize odločitve Evropskega parlamenta, vsaj delno upoštevani.


Evropski parlament je včeraj glasoval o predlogu Evropske komisije o direktivi o cestninjenju tovornih vozil na določenih cestah (avtocestah) v državah Evropske unije – poročilo Christine Revault D’Allones Bonnefoy o predlogu sprememb Direktive 1999/62/EC. Čeprav je šlo v naslovu za cestninjenje tovornih vozil, je predlog sprememb vključeval tudi cestninjenje po prevoženi razdalji za osebne avtomobile in motocikle, kar bi za Slovenijo pomenilo, da se uporaba avtocest ne bi več plačevala z vinjeto, temveč bi vozniki plačevali avtoceste glede na prevožene kilometre. Je pa pred glasovanjem očitno prišlo do sprememb oziroma umikov nekaterih predlogov.

V Avto-moto zvezi Slovenije ocenjujemo, da bi sprememba trenutne ureditve cestninjenja v Sloveniji poslabšala prometno varnost in imela še druge negativne učinke. Vinjete za osebna vozila, kombije in motorje so namreč pozitivno pripomogle k spremembi prometnih tokov, tj. k povečani uporabi avtocest ter hitrih cest, in prekinile prakso izmikanja in obvozov cestninskih postaj, s tem pa k večji pretočnosti prometa, varovanju okolja in, kar je najpomembnejše, doprinesle k prometni varnosti,

je argumente v prid sedanji ureditvi predstavil generalni sekretar Avto-moto zveze Slovenije France Kmetič in pojasnil, da so se prometni tokovi po letu 2008, ko smo v Sloveniji začeli uporabljati vinjeto, preusmerili na avtoceste kot najbolj varne ceste, prometna varnost pa se je po kriteriju število umrlih v prometnih nesrečah, tudi zaradi povečane uporabe avtocest, bistveno izboljšala. To je bil eden ključnih argumentov, ki ga je Avto-moto zveza Slovenije predstavila tudi v pismu slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu in jih pozvala, naj glasujejo na način, da bodo lahko posamezne države članice same odločale o obliki cestninjenja, ob tem pa izpostavila še študijo mednarodne avtomobilistične zveze FIA, ki je ugotovila, da so države članice EU leta 2013 pobrale za 100 milijard evrov več davkov iz naslova avtomobilov, kot je bilo vložka v izgradnjo cestne infrastrukture. V Sloveniji je bil ta razkorak milijardo evrov. 

Število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah na slovenskih cestah od leta 2001 do 2018* (*podatki do 21. oktobra)

Prva analiza kaže, da sta Avto-moto zveza Slovenije in FIA uspeli zaščititi interese voznikov

AMZS je v sodelovanju s FIA Regija I proučila, katere amandmaje direktive o cestninjenju so evropski poslanci podprli in katere zavrnili. Kot je mogoče razumeti sprejeto besedilo, je Evropski parlament med drugim odločil, da cestnine po dejansko prevoženih kilometrih veljajo za tovorna vozila, glede osebnih vozil in motociklov pa sprejel razlago, da definicija lahkih tovornih vozil ne vključuje osebnih avtomobilov niti motociklov. Predlog Evropske komisije, da se vinjete kot način plačevanja avtocest do 31. decembra 2027 izključi kot način plačevanja uporabe avtocest, pa naj ne bi veljal za osebna vozila in motocikle. To pomeni, da je Evropski parlament upošteval argumente FIA, AMZS in vseh tistih, ki so zagovarjali, da plačevanje uporabe avtocest po številu prevoženih kilometrov ne sme veljati za voznike osebnih vozil in motociklov. Ob tem je treba dodati, da sprejeti tekst običajno pregleda še pravna služba Evropskega parlamenta, zato bo treba pozorno spremljati, kaj bo njegova končna različica (slednja je običajno objavljena v mesecu dni po glasovanju). Nenazadnje pa je treba dodati, da direktiva o cestninjenju osebnih vozil vendarle ni v celoti izključila iz besedila. Evropski poslanci so namreč sprejeli, da je treba v primeru cestninskih shem zaračunavati zunanje stroške, kot npr. onesnaževanje zraka, hrup, kar bi lahko voznikom osebnih vozil povišalo stroške vožnje v državah članicah, ki za zaračunavanje vožnje po avtocestah uporabljajo vinjetni sistem. Taka ureditev je z vidika predstavljenih argumentov, da vozniki že sedaj v državno blagajno plačajo bistveno več kot iz nje dobijo, razočaranje.

Ključne besede


prometna varnostcestninjenjestališče AMZSvinjete

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

Priljubljenost članka

Shrani

Delite s prijatelji