Luciji Sajevec še en petletni mandat za vodenje družbe AMZS d.d.

Novice

Nadzorni svet AMZS d.d. je sedanjo direktorico družbe Lucijo Sajevec imenoval za nov petletni mandat, ki ga bo ta nastopila 18. decembra 2019.


Nadzorni svet družbe AMZS d.d., ta je v 100-odstotni lasti Avto-moto zveze Slovenije, se je na podlagi zelo uspešnega poslovanja AMZS d.d. odločil, da sedanji direktorici Luciji Sajevec zaupa vodenje družbe tudi v naslednjem petletnem mandatu, ki ga bo nastopila 18. decembra 2019.

Lucija Sajevec je vodenje AMZS d.d. prevzela leta 2014. V času njenega upravljanja družba AMZS d.d. zelo dobro posluje, širi svojo dejavnost in z vlaganji v razvoj obstoječih ter novih storitev za zagotavljanje varne mobilnosti članov AMZS in drugih strank prispeva k uresničevanju poslanstva Avto-moto zveze Slovenije. Kot je ob imenovanju Lucije Sajevec dejal predsednik nadzornega sveta AMZS d.d. in predsednik Avto-moto zveze Slovenije Anton Breznik, ima družba AMZS d.d. izjemno pozitiven trend poslovanja:

Vodenje družbe AMZS d.d. je bilo v zadnjih letih zelo uspešno, saj je ta uresničevala ali pa celo presegla zastavljene poslovne in finančne cilje. Še zlasti je razveseljivo dejstvo, da je bila družba AMZS d.d. v projektu Zlata nit razglašena za enega najboljših zaposlovalcev v Sloveniji in da spada po analizah za leto 2018 v 9,2 odstotka najboljših poslovnih subjektov v Sloveniji in se na ta način uvršča v najvišji razred AAA. Prepričan sem, da bo direktorica Lucija Sajevec s svojim kolektivom tudi v naslednjem mandatu prispevala k temu, da bo Avto-moto zveza Slovenije še naprej eden najpomembnejših deležnikov na področju varne mobilnosti in da bodo članom AMZS zagotovljene najboljše storitve za njihovo varno in brezskrbno mobilnost.

Direktorica družbe AMZS d.d. Lucija Sajevec je ob novem mandatu povedala, da si bo tudi v prihodnje prizadevala upravičevati izkazano zaupanje:

Skrb za 80 tisoč članov AMZS in naše številne druge stranke ter prispevati k uresničevanju poslanstva varne mobilnosti je velika odgovornost. Prepričana sem, da bomo s sodelavci še naprej predani izpolnjevanju ciljev AMZS in da bomo uspešno poslovali ter delovali tudi v novem mandatu.

AMZS d.d. v številkah

Foto: Blaž Samec

Ključne besede


AMZSAnton BreznikLucija Sajevec