AMZS z novim certifikatom za ocenjevanje cest po postopkih programa EuroRAP

Novice

AMZS je pridobil nov triletni certifikat za svoje vozilo in opremo za video snemanje cest ter zajem podatkov o prometnovarnostnih in drugih parametrih cest in obcestja po postopkih programa EuroRAP, v katerem aktivno sodeluje že enajsto leto.


Poleg voznika in tehnološko naprednih vozil pomembno vlogo pri doseganju cilja manj prometnih nesreč oziroma nič žrtev na cestah igra tudi kakovostna cesta ter njena oprema.

AMZS že od leta 2008 dalje aktivno izvaja postopke evropsko primerljivega neodvisnega ocenjevanja cest EuroRAP, pridobiva in analizira prometne podatke ter objavlja ter interpretira dobljene rezultate. Strokovnjaki AMZS so od leta 2008 prevozili, posneli in ocenili že več kot 4000 kilometrov slovenskih državnih cest, za DARS pa skoraj 800 kilometrov avtocest in hitrih cest.

Skupaj z Darsom je AMZS posnel predstavitveni video s prikazom postopkov ocenjevanja cest EuroRAP.

Za potrebe ocene elementov cest in obcestja se uporablja prav za ta namen posebej opremljeno merilno vozilo z iRAP akreditirano merilno in snemalno opremo. Ko je sistem pripravljen za delo, se po vnaprej pripravljenem načrtu snemanja izvajajo terenske meritve po natančno predpisanem protokolu.

Vse, kar na cesti zajamejo kamere, operater prenese na delovno postajo v laboratoriju. Tam se začno kompleksni in izredno natančni postopki obdelave zbranih podatkov. Operater s pomočjo namensko razvite programske opreme izvaja pregled 100-metrskih pododsekov cest ter vrednoti več kot 50 različnih elementov ceste, prometne opreme ter obcestnega prostora.

Po natančni obdelavi podatkov sledi vrednotenje kakovosti ceste v spletnem orodju iRAP ViDA. Spletno orodje izračuna oceno ceste ter po metodologiji »Star rating« dodeli posameznim odsekom oceno z zvezdicami.

Postopek se, od kamer do laboratorijske analize velikega števila podatkov in natančnega vrednotenja opažanja digitalnega očesa, konča s predlogom konkretnih rešitev. Sistem izdela celotno oceno ukrepov za odpravo nevarnosti ter izračuna povprečne stroške za rešitve.

Ključne besede


varnostEuroRAPDARSvarna mobilnostiRAP