Upravni odbor potrdil nerevidirano Poročilo AMZS o poslovanju za leto 2019

Novice

Upravni odbor AMZS zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa odločal na korespondenčni seji.


Danes se je zaključila 4. korespondenčna seja Upravnega odbora AMZS. Ta bi se sicer moral sestati na svoji 15. redni seji, a zaradi razglasitve epidemije novega koronavirusa in v skladu s sprejetimi ukrepi za preprečevanje širjenja se je sklicatelj seje predsednik Avto-moto zveze Slovenije Anton Breznik odločil, da Upravni odbor AMZS o predlogih odloča na korespondenčni seji. 

Upravni odbor AMZS se je seznanil z aktivnostmi na treh ključnih področjih dela – članstvo, varna mobilnost in avto-moto šport, ki so potekale v času od prejšnje seje upravnega odbora (ta je bila februarja), potrdil nerevidirano Poročilo AMZS o poslovanju za leto 2019 in sprejel sklep, da se zamrzne izvajanje sankcij povečanja cen iz cenika AMZS zaradi zamud ter zadolžil Strokovni svet za avto-moto šport, da glede na okrnjeno tekmovalno sezono preuči in pripravi predlog spremembe cenika licenc.

Ključne besede


Anton BreznikAMZS ŠportlicencaUpravni odbor AMZS