AMZS Šola vožnje in AMZS Center varne vožnje na Vranskem odpirata vrata

Novice

Vlada se je odločila, da se s ponedeljkom, 18. majem 2020, po dveh mesecih prepovedi lahko začnejo izvajati nekatere dejavnosti v šolah vožnje - AMZS Šola vožnje v Ljubljani in Trebnjem ponovno odpira svoja vrata. Prav tako AMZS Center varne vožnje na Vranskem.


Kot izhaja iz sporočila za javnost po 16. seji vlade, se ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužb z novim koronavirusom od ponedeljka, 18. maja 2020, lahko izvajajo naslednje dejavnosti v šolah vožnje:

 • usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil,
 • program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, 
 • program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
 • program izobraževanja ter dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo.

Med naloge, ki jih bo ob omejitvah mogoče opravljati, sodijo tudi:

 •  izvajanje usposabljanja in preizkusa znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
 • izvajanje rednega usposabljanja za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,
 • izvajanje začetnega in obnovitvenega usposabljanja voznikov za prevoz nevarnega blaga,
 • izvajanje osnovnega in obnovitvenega strokovnega usposabljanja ter preizkusa usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
 • izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki,
 • izvajanje izobraževanja in dodatnega usposabljanja učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
 • izvajanje usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnega usposabljanja ocenjevalcev na vozniškem izpitu, edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
 • izvajanje osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
 • izvajanje preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter vozniških izpitov.

Od ponedeljka, 18. maja, bodo tako ponovno razpisani termini za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita.  Vozniški izpiti se bodo lahko opravljali že z 19. majem. Prijava na vozniški izpit se opravi na upravni enoti, kandidati, ki so že imeli določen termin izpita, vendar ga zaradi pandemije niso mogli opraviti, jim upravna enota uredi brezplačno preprijavo. Informacija o prostih terminih je dosegljiva tudi na spletni strani e-uprave preko te povezave.

Zdravi in z zaščitno masko

Kandidate za voznike v AMZS Šoli vožnje in udeležence programov varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem prosimo, da nam pri skrbi za svoje zdravje in zdravje naših zaposlenih oziroma sodelavcev pomagajo ter tudi sami upoštevajo vsa navodila in priporočila NIJZ. Na praktični in teoretični del usposabljanja v AMZS Šoli vožnje oziroma na tečaj varne vožnje v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem naj pridejo le, če so zdravi, s sabo pa naj imajo zaščitno masko za obraz.

Za praktični del usposabljanja morajo kandidati obvezno nositi kirurško masko tipa IIR (tri- ali štirislojne maske, z elastiko ali trakovi).

Vozniška dovoljenja in izkaznice o vozniških kvalifikacijah podaljšani

Vladni odlok odloča tudi, da se veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi dosedanje prepovedi potečejo od 18. marca 2020 do 17. maja 2020, podaljša do 30. junija 2020, ter da se veljavnost izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi prepovedi potečejo od 21. marca 2020 do 17. maja 2020, podaljša do 30. junija 2020.

Prav tako je določeno, da se veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki zaradi nezmožnosti izpolnitve obveznosti zaradi prepovedi ponujanja ter prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov potečejo po sprostitvi ponujanja ter prodajanja blaga in storitev s področja voznikov (torej od 18. maja 2020) do 17. junija 2020, podaljša do 30. junija 2020. 

Eden temeljnih pogojev za izdajo ali podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in izkaznice o vozniških kvalifikacijah je telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornega vozila, kar oseba dokazuje z veljavnim zdravniškim spričevalom. Osebam, ki zaradi postopnega sproščanja ukrepov na področju preventivnih zdravstvenih storitev in voznikov ter s tem daljših čakalnih vrst za izpolnitev obveznosti ne bodo mogli pravočasno izpolniti obveznosti (npr. opraviti zdravstvenega pregleda za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ali izkaznice o vozniških kvalifikacijah, programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, rednega usposabljanja za podaljšanje izkaznice o vozniških kvalifikacijah, ipd. ), se veljavnost vozniških dovoljenj in izkaznic o vozniških dovoljenjih podaljša do 30. junija 2020, je še zapisano v vladnem sporočilu za javnost.

Ključne besede


zdravjeAMZS Šola vožnjeAMZS Center varne vožnje na Vranskemkoronavirussproščanje ukrepov