AMZS članstvo Premium krije tudi stroške zdravljenja covida-19 v tujini

Novice

AMZS pomaga svojim članom tudi ob morebitnih zdravstvenih težavah v povezavi z novim koronavirusom in drugih nepričakovanih ter neljubih dogodkih v tujini.


Člani AMZS Premium imajo v okviru zdravstvenega in turističnega zavarovanja v tujini krite tudi morebitne stroške zdravljenja covida-19.

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede kritja stroškov v povezavi s covidom-19

Katere stroške ima član AMZS Premium krite v primeru okužbe s covidom-19 v tujini?

Član AMZS Premium ima krite vse stroške zdravljenja, ki so potrebni, če v tujini zboli za covidom-19 in potrebuje kakršno koli zdravljenje.

Ali ima član AMZS Premium v tujini krit strošek testiranja za covid-19?

Testiranje za bolezen covid-19 je krito le v tistem obsegu, ko član AMZS zboli in je za diagnozo in zdravljenje potreben test. Testi, ki so opravljeni bodisi samoplačniško ali zgolj preventivno, niso predmet zdravljenja, zato ta strošek ne more biti krit.

V primeru družinskega članstva AMZS Premium – ali je krit strošek testiranja za vsakega člana družine?

Za vsakega posameznega člana družine velja višina kritja stroškov, kot je definirana v obsegu kritij članstva AMZS Premium. 

Ali ima član AMZS Premium krit strošek prestajanja karantene v tujini (nastanitev, bolnišnični stroški)?

Karantena brez znakov okužbe oziroma karantena brez potrebnega zdravljenja v sklopu stroškov zdravljenja ni krita.

Ali ima član AMZS Premium krit strošek prevoza nazaj v Slovenijo, če se za to odloči oziroma to odobri zdravnik?

Član AMZS Premium ima krit strošek prevoza v enakem obsegu, kot velja za vse druge bolezni oziroma poškodbe na podlagi odredbe lečečega zdravnika v tujini.

Če ima član AMZS Premium odrejeno karanteno v tujini in posledično zamudi let za povratek v Slovenijo, ali ima krite stroške drugega letalskega prevoza nazaj v Slovenijo?

Če ne gre za zdravljenje, potem ta strošek ni krit. Če je zamuda leta posledica zdravljenja, potem je strošek prevoza krit.

#amzsClanstvo
Od 1. avgusta 2020 ob nespremenjeni višini članarine enkrat višja kritja zdravstvenega in turističnega zavarovanja v tujini.

Kolikšen del članarine predstavlja zdravstveno in turistično zavarovanje za tujino pri članstvu AMZS?

Ob sklenitvi članstva Premium je v primeru individualnega članstva z letno članarino 99 evrov ta strošek 30 evrov, v primeru družinskega članstva Premium z letno članarino 136 evrov pa samo 47 evrov za vse člane družine skupaj za celo leto.

Pri zavarovalnicah, ki ponujajo zdravstveno in turistično zavarovanje, se ta znesek giblje od 49 do 74 evrov za individualno zavarovanje in od 98 do kar 142 evrov za družinsko celoletno zavarovanje. 

 

AMZS Premium - za brezskrbne poti, tudi v tujini

V enem paketu imate pomoč na cesti ter zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Če sklenete družinsko članstvo, je zavarovana vsa družina. AMZS članstvo je vezano na voznika, ne na prevozno sredstvo, zato lahko prednosti koristite za različna prevozna sredstva, ki jih uporabljate, četudi niso vaša last.

Sklenite ali nadgradite svoje članstvo

 

Pred odhodom na pot preverite aktualne potovalne informacije

AMZS v sodelovanju z evropskimi partnerskimi avtomobilskimi klubi in FIA Regijo I zbira potovalne informacije, povezane s pandemijo novega koronavirusa.

Do aktualnih potovalnih informacij, ki so vsak teden osvežene, vas vodi klik na izpostavljeno povezavo na podstrani Na poti, v rubriki Potovalne informacije po evropskih državah. 

Ključne besede


zdravjeAMZS članstvočlan AMZSnovi koronavirusPremium