Novo pri AMZS članstvu Premium: višja kritja zdravstvenega in turističnega zavarovanja v tujini

Novice

Od 1. avgusta 2020 ob nespremenjeni višini članarine enkrat višja kritja zdravstvenega in turističnega zavarovanja v tujini.


AMZS članstvo Premium – poleg pomoči na cesti v Sloveniji in tujini, popustov pri storitvah v AMZS ter ugodnosti pri partnerjih, vključuje tudi zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini, za katerega bo višina zavarovalnega kritja od 1. avgusta 2020 enkrat višja in bo članom AMZS ob nespremenjeni višini članarine zagotavljala še boljše pogoje oziroma še več ugodnosti.

V AMZS želimo, da bi naši člani tako v Sloveniji kot v tujini še naprej čim bolj brezskrbno potovali in počitnikovali. Morda nas v teh časih pred odhodom na pot preveva nekoliko več negotovosti. V AMZS smo se zato odločili, da našim članom ob morebitnih zdravstvenih težavah ali nekaterih drugih nepričakovanih ter neljubih dogodkih v tujini olajšamo okoliščine z višjimi kritji zdravstvenega in turističnega zavarovanja, pri čemer pa se višina članarine ne spreminja,

izpostavlja Davorin Smodiš, vodja področja AMZS članstvo.

Zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini vključujeta AMZS članstvo Premium ter članstvo Po meri (če pri slednjem član izbere tudi zdravstveno in turistično zavarovanje).

#amzsClanstvo Premium
AMZS članstvo velja vse leto, zato ni treba sklepati zavarovanj pred vsako potjo v tujino. V primeru družinskega članstva so vključeni vsi družinski člani, ki lahko koristijo prednosti članstva, četudi ne potujejo skupaj. 

Tabela: Primerjava kritij zdravstvenega in turističnega zavarovanja (doslej in po 1. avgustu 2020)
  doslej (v EUR) od 1. avgusta 2020    (v EUR)
Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco  
stroški potrebne zdravniške oskrbe do 25.000 do 50.000
od tega stroški prevoza do 5.000 do 15.000
nujni zobozdravstveni posegi - NOVO / do 200
Zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini

50 na dan, skupaj največ 1.000 

do 75 na dan, skupaj največ 1.500
Zavarovanje odgovornosti do 25.000 do 50.000

Zavarovanje prtljage in osebnih stvari,

razen za:

do 500 do 750
denar, vrednostne papirje, dragocenosti ipd. do 150 do 250
če pa so v zaklenjenem hranišču do 300 do 500
prtljago in osebne stvari proti nevarnosti tatvine do 250 do 250
Zavarovanje zlorabe plačilnih kartic do 150 do 150
Zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov do 50 do 50

Kolikšen del članarine predstavlja zdravstveno in turistično zavarovanje za tujino pri članstvu AMZS?

Ob sklenitvi članstva Premium je v primeru individualnega članstva z letno članarino 99 evrov ta strošek 30 evrov, v primeru družinskega članstva Premium z letno članarino 136 evrov pa samo 47 evrov za vse člane družine skupaj za celo leto.

Pri zavarovalnicah, ki ponujajo zdravstveno in turistično zavarovanje, se ta znesek giblje od 49 do 74 evrov za individualno zavarovanje in od 98 do kar 142 evrov za družinsko celoletno zavarovanje.

 

AMZS Premium - za brezskrbne poti, tudi v tujini

V enem paketu imate pomoč na cesti ter zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Če sklenete družinsko članstvo, je zavarovana vsa družina. AMZS članstvo je vezano na voznika, ne na prevozno sredstvo, zato lahko prednosti koristite za različna prevozna sredstva, ki jih uporabljate, četudi niso vaša last.

Sklenite ali nadgradite svoje članstvo

 

Ključne besede


AMZS članstvoDavorin Smodišprednosti AMZS članstvaPremiumzdravstveno in turistično zavarovanje