Med prazniki zaostreni pogoji pri potovanjih v tujino

Novice

Države zaostrujejo pogoje pri prestopu meja.


AMZS v sodelovanju z evropskimi partnerskimi avtomobilskimi klubi in FIA Regijo I že od spomladi zbira potovalne informacije, povezane s pandemijo novega koronavirusa. Do aktualnih informacij, ki so osvežene enkrat tedensko, vodi klik na izpostavljeno povezavo na podstrani Na poti, v rubriki Potovalne informacije po evropskih državah.

Pred prazniki, ko za potovanja v tujino veljajo zaostreni pogoji, pa je AMZS informacijski center zbral še dodatne in najbolj aktualne potovalne informacije za bližnje evropske države.

Avstrija

Od 19. decembra 2020 velja za osebe, ki potujejo iz Slovenije v Avstrijo, obvezna 10-dnevna karantena. Karanteno lahko oseba predčasno prekine z negativnim rezultatom testa na prisotnost SARS-CoV-2, ki ga lahko najprej opravlja peti dan od začetka karantene.

Pri vstopu v Avstrijo je treba izpolniti izjavo o nastopu karantene. Priporočljivo je, da imajo potniki že pri vstopu v državo pri sebi izpolnjeno in podpisano izjavo – obrazec v angleščini / obrazec v nemščini).

Karantena ob vstopu v Avstrijo, ob predložitvi negativnega testa na prisotnost SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur, ni potrebna za:

 • humanitarne delavce,
 • osebe na službenem potovanju (v ta krog oseb sodi npr. tudi osebje za 24-urno nego),
 • osebe, ki vstopajo na podlagi vabila sodišča,
 • osebo, ki spremlja osebo, ki vstopa iz medicinskih razlogov,
 • imetnike diplomatskih izkaznic.

Vstop v Avstrijo brez omejitev, pri čemer mora oseba izkazati upravičen razlog potovanja, je možen za:

 • osebe, ki vstopajo zaradi zagotavljanja tovornega in potniškega prometa,
 • osebe, ki vstopajo zaradi nujne oskrbe živali ali zaradi potrebnih kmetijskih in gozdarskih ukrepov,
 • osebe, ki vstopajo iz nujnih interesov avstrijske države,
 • tranzit skozi Avstrijo brez vmesnega postanka je mogoč. Možen je tudi prevoz do letališča Dunaj Schwechat in do železniške postaje Beljak / Celovec, vendar je treba nato Avstrijo takoj zapustiti,
 • delovne migrante, z izjemo negovalnega osebja, ki vsaj enkrat na mesec prečkajo državno mejo,
 • osebe, ki redno prehajajo državno mejo (vsaj enkrat na mesec) iz družinskih razlogov ali zaradi ohranjanja stika z življenjskim partnerjem,
 • osebe, ki vstopajo zaradi dostopa do nujnih medicinskih storitev.

Prav tako je možen vstop brez omejitev zaradi nepredvidljivih, neodložljivih ali posebnih dogodkov v družinskem krogu, kot so hude bolezni, primeri smrti, pogrebi, rojstva, varstvo in pomoč osebam v nujnih primerih, ki so potrebujejo podporo.

Hrvaška

Predvidoma do 15. januarja 2021 je mogoče iz Slovenije v Hrvaško vstopiti le pod pogojem, da oseba ob prehodu meje predloži negativen PCR test na SARS-CoV-2, ki ne sme biti starejši od 48 ur. PCR test se lahko opravi tudi takoj po vstopu v Hrvaško, oseba pa ga opravi na lastne stroške (do rezultata testiranja je treba počakati v samoizolaciji).

Testiranje ni potrebno za osebe, ki so koronavirusno bolezen že prebolele in na meji pokažejo zdravstveno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je od konca bolezni preteklo vsaj 14 dni in ne več kot 90 dni.

Izjeme za prehod brez negativnega testa so:

 • potniki v tranzitu, delavci ali samozaposlene osebe v ključnih dejavnostih, učenci, študentje (12 ur),
 • pomorščaki in delavci v prometnem sektorju,
 • diplomati, osebje mednarodnih organizacij, vojaško in policijsko osebje, humanitarni delavci, osebje civilne zaščite pri opravljanju svojih dolžnosti,
 • osebe, ki potujejo iz nujnih družinskih ali poslovnih razlogov,
 • bolniki, ki potujejo zaradi nujnih zdravstvenih razlogov.

Lastništvo nepremičnine, plovila ali pavšala ne sodi med izjemo za prehod meje brez opravljenega PCR testa.

Italija

Za vstop v Italijo je za osebe, ki so zadnjih 14 dni bivale ali prehajale katero od držav na rdečem seznamu, obvezen negativen test na SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur, ali obvezna 14-dnevna samoizolacija.

V času od 21. decembra 2020 do 6. januarja 2021 bo vstop v Italijo dovoljen le v primeru določenih izjem, med katere sodijo nujne delovne, zdravstvene ali študijske obveznosti, vrnitev na domači naslov in nekatere druge izjeme, določene v Odloku (povzetek odloka v angleščini). Več informacij je na voljo na spletnih straneh Veleposlaništva Republike Slovenije v Rimu.
Ob vstopu v Italijo je treba izpolniti izjavo (v angleščini).

Nemčija

Za potnike, ki prihajajo v Nemčijo iz tveganih območij, mednje sodi tudi Slovenija, je predvidena 10-dnevna karantena. Potniki, ki so se kadarkoli v desetih dneh pred prihodom v Nemčijo zadrževali na tveganem območju, morajo pred prihodom v Nemčijo izpolniti elektronski obrazec, dostopen na www.einreiseanmeldung.de.

Karanteno lahko oseba predčasno prekine z negativnim rezultatom testa na prisotnost SARS-CoV-2, ki ga lahko najprej opravlja peti dan od začetka karantene.

Karantenske obveznosti in pravila pri izvajanju karantene se lahko med posameznimi zveznimi deželami razlikujejo.

Madžarska

Vstop na Madžarsko ni dovoljen, razen v določenih izjemah (npr. uradno vabilo sodišča za sodelovanje v sodnih postopkih, poslovni obisk, ki se izvaja na podlagi vabila madžarskega organa javne uprave, zdravljenje na podlagi potrdila zdravstvene inštitucije, opravljanje študijskih obveznosti na podlagi potrdila izobraževalne ustanove), ki jih potrjuje madžarska policija. Pred vstopom je treba izpolniti formular (v angleškem jeziku), odgovor o (ne)dovoljenem vstopu na Madžarsko lahko oseba pričakuje v treh delovnih dneh.

V primeru odrejene karantene ima tuji državljan možnost predlagati izvedbo dveh testiranj v petih dneh z vsaj 48 urnim razmikom. V primeru negativnih testov se prizna izjema od odrejene karantene.

Dnevni migranti iz sosednjih držav lahko vstopijo pod pogojem, da državo nato zapustijo v največ 24 urah in se gibljejo v največ 30-kilometrskem pasu od meje. Ob prehodu meje morajo predložiti potrdilo o zaposlitvi pri madžarskem delodajalcu.

BiH in Srbija

V Bosno in Hercegovino je dovoljen vstop ob predložitvi potrdila o negativnem PCR testu na SARS-CoV-2, ki v trenutku vstopa v državo ni starejši od 48 ur. Za vstop je obvezen tudi veljavni potni list ali osebna izkaznica.

V Srbijo je dovoljen vstop ob predložitvi negativnega PCR testa na SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur. Izjema velja za osebe v tranzitu, ki ga morajo opraviti v 12 urah.

 

AMZS Premium - za brezskrbne poti, tudi v tujini

V enem paketu imate pomoč na cesti ter zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Če sklenete družinsko članstvo, je zavarovana vsa družina. AMZS članstvo je vezano na voznika, ne na prevozno sredstvo, zato lahko prednosti koristite za različna prevozna sredstva, ki jih uporabljate, četudi niso vaša last.

Sklenite ali nadgradite svoje članstvo

 

Ključne besede


AvstrijaItalijaHrvaškapotovalni dokumentipotovalne informacije