21. redna seja Upravnega odbora AMZS

Novice

Seja je 23. septembra 2021 potekala v Ljubljani.


Upravni odbor AMZS se je 23. septembra 2021 sestal na 21. redni seji:

  • seznanil se je z aktivnostmi AMZS v času od prejšnje seje Upravnega odbora AMZS in z informacijo o poslovanju AMZS za obdobje I-IV 2021;
  • potrdil usmeritve za pripravo načrta AMZS 2022;
  • seznanil se je z Osnutkom sistema kreditiranja članic AMZS ter podal pripombe;
  • seznanil se je s strokovnimi podlagami za imenovanje članov v nadzorni svet AMZS d.d. ter naložil strokovni službi AMZS, da pripravi predlog Pravilnika do naslednje seje Upravnega odbora.

Ključne besede


Upravni odbor AMZS