Skupščina AMZS bo 22. novembra 2021

Novice

Zadnja seja Upravnega odbora AMZS v tem mandatu je bila namenjena potrditvi gradiv za volilno skupščino, na kateri bodo polnopravne članice Avto-moto zveze Slovenije izbirale novo vodstvo za obdobje 2021-2025.


Upravni odbor AMZS se je 5. novembra 2021 sestal na 22. redni seji - zadnji v tem mandatu oziroma zadnji pred volilno skupščino AMZS, ki bo 22. novembra 2021.

Obravnaval je sledečo vsebino:

  • seznanil se je z aktivnostmi AMZS v času od prejšnje seje Upravnega odbora AMZS in z informacijo o poslovanju AMZS za obdobje I-IX 2021;
  • potrdil je Pravilnik o kreditiranju članic AMZS in ga predlagal Skupščini AMZS v potrditev;
  • potrdil je Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za ugotavljanje primernosti in izbire članov organov vodenja in nadzora družb s kapitalsko naložbo Avto-moto zveze Slovenije in ga predlagal Skupščini AMZS v potrditev;
  • potrdil je Načrt Avto-moto zveze Slovenije za leto 2022 in ga predlagal Skupščini AMZS v sprejem;
  • seznanil se je z volilnimi opravili;
  • sklical je sejo Skupščine AMZS, ki bo 22. novembra 2021 na sedežu Avto-moto zveze Slovenije v Ljubljani (Dunajska cesta 128).

Ključne besede


Skupščina AMZSvolilna skupščinaUpravni odbor AMZS