Raziskava Mediane 2021: O AMZS pozitivno mnenje

Novice

Anketiranci tradicionalne raziskave Mediane imajo o AMZS večinoma pozitivno mnenje in AMZS zaznavajo kot prvo izbiro za tehnični pregled.


Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je tudi letos izvedla raziskavo o ugledu in zaznavi AMZS v primerjavi z drugimi ponudniki posameznih storitev. Raziskavo je izvedla novembra in decembra 2021 na vzorcu splošne javnosti (n = 598) in AMZS članov (n = 873), ki so poleg posameznih storitev ocenjevali še splošno mnenje o AMZS kot podjetju, blagovni znamki, izbirali pojme, ki jih povezujejo z AMZS, prepoznavnost in uporabo storitev ter zadovoljstvo in seznanjenost s članstvom in članskimi ugodnostmi.

Ključne ugotovitve

Po ugotovitvah raziskave je percepcija AMZS pozitivna, med člani v še večji meri kot v splošni javnosti. Večji del splošne javnosti (okrog 80 %) in še večji del med člani AMZS (več kot 90 %) ocenjuje, da AMZS skrbi za prometno varnost, je ugledno podjetje, ima pozitivno podobo v medijih ter ima široko mrežo poslovalnic v državi. Tudi percepcija družbeno odgovornega ravnanja AMZS je dobra, saj jo kot vsaj dobro ocenjuje več kot polovica javnosti. Več kot 60 % članov jo ocenjuje kot vsaj prav dobro.

Glede na raziskavo je AMZS še okrepil ugled v splošni javnosti, kar se lahko poveže tudi s pozitivno percepcijo družbene odgovornosti. Skupaj vsak sedmi vprašani AMZS pripisuje, da že ravna zelo družbeno odgovorno. Med družbeno odgovornimi dejavnostmi AMZS se izpostavljajo predvsem informiranje in izobraževanje, skrb za varno mobilnost (tudi s programi varne vožnje) in nekatere akcije.

Med anketiranimi je AMZS med drugim zaznan kot prvi in najbolj zaželen ponudnik izvedbe tehničnih pregledov. Najpomembnejši dejavniki pri izbiri ponudnika tehničnih pregledov tako v splošni javnosti kot med člani so pozitivne pretekle izkušnje, kakovost storitev, prijaznost zaposlenih in opozorilo na možne okvare.

Med najbolj prepoznavnimi storitvami, poleg tehničnih pregledov, so še registracija vozil, avtovleka in pomoč na cesti, lojalnostni program ter AMZS mobilna aplikacija skupaj s prometnimi informacijami.

 

Še niste član?

Včlanite se in si zagotovite poti brez skrbi ter druge prednosti AMZS članstva.

Klik do članstva

 

 

Ključne besede


Prometna varnostraziskavaPrometAMZS članstvovarna mobilnostMedianapercepcijadružbena odgovornost