Upravni odbor potrdil poročilo o poslovanju Avto-moto zveze Slovenije v prvem polletju

Novice

Upravni odbor AMZS se je 25. septembra 2023 sestal na 13. redni seji. Med drugim se je seznanil z aktivnostmi AMZS v času od prejšnje seje in potrdil poročilo o poslovanju Avto-moto zveze Slovenije v obdobju 1-6/2023.


Upravni odbor AMZS je na redni seji obravnaval in sprejel naslednje sklepe.

  • Postopek ter pripravo dokumentov za statusno preoblikovanje družbe AMZS d.d. v d.o.o. bo obravnavnal na naslednji seji, po tem, ko bo strokovna služba članom posredovala pripravljene dokumente za statusno preoblikovanje. Hkrati je imenoval delovno skupino za pregled dokumentov za statusno preoblikovanje.
  • Potrdil je nov Pravilnik o častnih članih AMZS ter VIP statusu za predstavnike tujih avto klubov in drugih partnerskih institucij.
  • Potrdil je spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah za zaposlene na Avto-moto zvezi Slovenije.
  • V skladu s sklepom Skupščine AMZS se je seznanil z informacijo o poslovanju AMZS d.d. v obdobju 1-6/2023 ter z dinamiko prejemanja državne pomoči za gospodarstvo pomoč po ZPGOPEK.
  • Na podlagi razpisa je potrdil posojilo za društvo AMD Hoče-Pohorje ter se seznanil z ustavno pritožbo in oceno začetka postopka za oceno ustavnosti 68. člena ZPre1, vezano na postopek iztisnitve malih delničarjev iz lastniške strukture AMZS d.d.

Ključne besede


AMZSupravni odborredna sejaposlovanjeporočilo

Vam je članek všeč?

Zaploskajte mu – kliknite in držite gumb. Dlje, ko boste ploskali, bolj vam je članek všeč. Z aplavzom nam sporočate, kateri članek izstopa. Hvala!

Priljubljenost članka

Shrani

Delite s prijatelji