Upravni odbor potrdil poročilo o poslovanju Avto-moto zveze Slovenije v prvem polletju

Novice

Upravni odbor AMZS se je 25. septembra 2023 sestal na 13. redni seji. Med drugim se je seznanil z aktivnostmi AMZS v času od prejšnje seje in potrdil poročilo o poslovanju Avto-moto zveze Slovenije v obdobju 1-6/2023.


Upravni odbor AMZS je na redni seji obravnaval in sprejel naslednje sklepe.

  • Postopek ter pripravo dokumentov za statusno preoblikovanje družbe AMZS d.d. v d.o.o. bo obravnavnal na naslednji seji, po tem, ko bo strokovna služba članom posredovala pripravljene dokumente za statusno preoblikovanje. Hkrati je imenoval delovno skupino za pregled dokumentov za statusno preoblikovanje.
  • Potrdil je nov Pravilnik o častnih članih AMZS ter VIP statusu za predstavnike tujih avto klubov in drugih partnerskih institucij.
  • Potrdil je spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah za zaposlene na Avto-moto zvezi Slovenije.
  • V skladu s sklepom Skupščine AMZS se je seznanil z informacijo o poslovanju AMZS d.d. v obdobju 1-6/2023 ter z dinamiko prejemanja državne pomoči za gospodarstvo pomoč po ZPGOPEK.
  • Na podlagi razpisa je potrdil posojilo za društvo AMD Hoče-Pohorje ter se seznanil z ustavno pritožbo in oceno začetka postopka za oceno ustavnosti 68. člena ZPre1, vezano na postopek iztisnitve malih delničarjev iz lastniške strukture AMZS d.d.

Ključne besede


AMZSupravni odborredna sejaposlovanjeporočilo