Višja zavarovalna kritja v primeru okužbe s covidom-19 v tujini

Novice

Od 10. maja do 31. decembra 2021 bomo pri obstoječih zavarovanjih potovanj v tujino, ki so del članske kategorije Premium ali Po meri z izbranim paketom zavarovanja, razširili kritje zavarovanja potovanj v tujino.


AMZS članstvo Premium poleg pomoči na cesti v Sloveniji in tujini, popustov pri storitvah v AMZS ter ugodnosti pri partnerjih vključuje tudi zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Prav tako članstvo Po meri, če pri slednjem član izbere tudi zdravstveno in turistično zavarovanje.

Od 10. maja do 31. decembra 2021 bomo pri obstoječih zavarovanjih potovanj v tujino, ki so del članske kategorije Premium ali Po meri z izbranim paketom zavarovanja, razširili kritje zavarovanja potovanj v tujino.

Pri zavarovanju prekinitve potovanja ali kasnejše vrnitve z njega veljajo za škode, nastale v času od 10. maja do 31. decembra 2021, v okviru kritja, opredeljenega v 7. členu Splošnih pogojev za zavarovanje potovanj v tujino PGtur/19-7, naslednje razširitve zavarovalnega kritja:

 • kriti so tudi stroški prekinitve potovanja ali podaljšanega bivanja, ki zavarovancu nastanejo, ker mu je bila v tujini odrejena karantena, ker je bil v tujini v stiku z nekom, ki je zbolel za boleznijo covid-19, sam pa je zdrav;
 • v primeru sklenjenega družinskega zavarovanja so kriti stroški prekinitve potovanja ali podaljšanega bivanja tudi družinskim članom, ki so z zavarovancem, ki zboli, se poškoduje ali mora biti v karanteni, skupaj na potovanju, do višine zavarovalne vsote, ki je zanj dogovorjena;
 • stroški podaljšanega bivanja so kriti do največ 14 dni;
 • zavarovalno kritje prekinitve potovanja ali kasnejše vrnitve z njega je brezplačno dodano v paketu B (del članstva Premium oz. Po meri, kjer je vključeno zavarovanje) v višini do 1.000 €.

Pogoj za zavarovalno kritje je veljavno članstvo Premium ali Po meri z zavarovanjem v času nastanka škodnega dogodka.

#amzsClanstvo Premium
AMZS članstvo velja vse leto, zato ni treba sklepati zavarovanj pred vsako potjo v tujino. V primeru družinskega članstva so vključeni vsi družinski člani, ki lahko koristijo prednosti članstva, četudi ne potujejo skupaj.

Zavarovanje potovanj v tujino, skladno s splošnimi pogoji, krije škodne dogodke, ki so posledica epidemije ali pandemije. Kaj to pomeni?

 • Zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco krije stroške nujnega zdravljenja v tujini in stroške prevoza zavarovanca v domovino, tudi če zavarovanec v tujini zboli zaradi okužbe s koronavirusom;

  Ob tem niso kriti stroški:
  - ki zavarovancu nastanejo, če mu je bila odrejena karantena, sam pa je zdrav;
  - testiranja, razen, če bi bilo to v sklopu zdravljenja, ko bi zavarovanec dejansko zbolel in potreboval zdravniško oskrbo.
 • Zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini krije stroške obiska zavarovanca v tujini (stroške bivanja bližnjega oz. svojca in prevozne stroške), tudi če zavarovanec v tujini zboli zaradi koronavirusa in je hospitaliziran.

 

AMZS Premium - za brezskrbne poti, tudi v tujini

V enem paketu imate pomoč na cesti ter zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Če sklenete družinsko članstvo, je zavarovana vsa družina. AMZS članstvo je vezano na voznika, ne na prevozno sredstvo, zato lahko prednosti koristite za različna prevozna sredstva, ki jih uporabljate, četudi niso vaša last.

Sklenite ali nadgradite svoje članstvo

 

Ključne besede


AMZS članstvovarna mobilnostzavarovanjepotovanjeamzs članstvopremiumpo meri