Izdaja dovoljenja za vožnjo tujega vozila osebam z bivališčem v Italiji

Novice

Od novembra 2018 velja prepoved vožnje vozil, ki so registrirana v tujini, osebam s prijavljenim bivališčem v Italiji.


V Italiji je konec novembra 2018 začel veljati dekret o varnosti (Decreto sicurezza), ki med drugim spreminja tudi 93. člen italijanskega Zakona o prometu (Codice della Strada). Navedeni člen osebam s prijavljenim bivališčem v Italiji prepoveduje vožnjo vozil, ki niso registrirana v Italiji, kar pomeni, da dovoljenje za vožnjo tujega vozila v tem primeru ne velja. Obenem mora vsak, ki v Italiji prijavi prebivališče, v 60 dneh po prijavi prebivališča vozilo, ki ga vozi, registrirati na italijanske registrske tablice. Če oseba krši navedeni člen zakona, so globe visoke:

  • denarna kazen med 712 in 2.848 evri,
  • začasni zaseg prometnega dovoljenja za dobo 180 dni,
  • takojšen umik vozila iz prometa,
  • obvezno registracijo ali premestitev državo registracije v roku 180 dni od kršitve.

Zakon določa dve izjemi, ki izključujeta kazen:

  • vozilo, ki je last podjetja s sedežem v tujini, ki v Italiji nima podružnice, če je voznik zaposlen ali sodeluje s podjetjem in ima pri sebi izjavo podjetja (na tej mora biti datum, podpis ter rok, do katerega lahko zaposleni vozi vozilo);
  • vozilo, ki je najeto z leasing pogodbo, pod pogojem, da najemodajalec nima podružnice v Italiji (voznik mora imeti pri sebi leasing pogodbo, s prevodom v italijanski jezik).

Pri dovoljenju za vožnjo tujega vozila v tujini ni splošnega pravila glede veljavnosti dokumenta  v posameznih državah. AMZS izdaja dokument v prvi vrsti slovenskim državljanom, ki potujejo z izposojenim vozilom, registriranim v Sloveniji, v tujino in v teh primerih doselj ni bilo težav.

Vozniki morajo v vsaki državi in ob vsakem času spoštovati nacionalne carinske postopke, davčne obveznosti in prometne predpise, kar je navedeno tudi v samem dokumentu DVVT. 

Preverite, katere mednarodne dokumente si je smisleno urediti preden se odpravite v tujino.

 

AMZS Premium - za brezskrbne poti, tudi v tujini

V enem paketu imate pomoč na cesti ter zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini. Če sklenete družinsko članstvo, je zavarovana vsa družina. AMZS članstvo je vezano na voznika, ne na prevozno sredstvo, zato lahko prednosti koristite za različna prevozna sredstva, ki jih uporabljate, četudi niso vaša last.

Sklenite ali nadgradite svoje članstvo

 

Ključne besede


Italijamednarodni dokumentidovoljenje za vožnjo tujega vozila v tujini