AMZS s Skupščino sklenil jubilejno leto

Novice

Leto, v katerem je Avto-moto zveza Slovenije obeležila 110 let začetka združevanja slovenskih avtomobilistov in motociklistov, je bilo zelo uspešno.


Zastopniki članic Avto-moto zveze Slovenije so na včerajšnji Skupščini AMZS, ki je potekala na sedežu Avto-moto zveze Slovenije v Ljubljani, sprejeli Načrt Avto-moto zveze Slovenije za leto 2020, pri čemer je Skupščina AMZS zadolžila Upravni odbor, da sproti spremlja izvajanje načrta 2020 in da lahko na podlagi dejanskih potreb prerazporeja sredstva med posameznimi postavkami, o čemer mora poročati na naslednji skupščini.

Z uresničevanjem sprejetega Načrta dela Avto-moto zveze Slovenije za leto 2020 bomo še naprej ena največjih slovenskih nevladnih organizacij in zaščitnik interesov članov AMZS ter drugih udeležencev v prometu, 

je ob tem poudaril Anton Breznik, predsednik Avto-moto zveze Slovenije. 

Skupščina AMZS se je tudi seznanila z oceno primernosti morebitnega statusnega preoblikovanja družbe AMZS d. d. v družbo z omejeno odgovornostjo in ugotavlja, da ni potrebe za statusno preoblikovanje AMZS d. d. Skupščina AMZS je v zvezi s tem zadolžila Upravni odbor za pripravo pogojev in postopek izbire članov nadzornega sveta AMZS d. d. V nadaljevanju je Skupščina AMZS potrdila prejemnike odličij AMZS za leto 2020.

Ključne besede


Anton BreznikSkupščina AMZSUpravni odbor AMZS