Sporočila za javnost

| Novice

Avto-moto zveza Slovenije je danes v skladu s sklepom skupščine z dne 8. december 2016 v skladu s 24. členom Zakona o prevzemih (ZPre-1) objavila namero, da namerava dati prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic ciljne družbe AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d., Dunajska cesta 128A, 1000 Ljubljana, matična številka: 5488338000 (»AMZS d.d.«), z oznako AMZR in ISIN kodo SI0031114463 (»delnice ciljne družbe«), ki še niso v njeni lasti.

| Novice

Skupščina Avto-moto zveze Slovenije je na današnji seji z večino glasov sprejela nov Statut AMZS, ki ji bo omogočal moderno delovanje po vzoru sorodnih združenj, kot sta FIA in FIM, ter drugih mednarodnih institucij. Predsednik Anton Breznik je s sprejetjem spremembe temeljnega akta organizacije, ki je s 75.000 člani in več kot stoletno tradicijo največja slovenska nevladna organizacija s področja varne mobilnosti ter nacionalna panožna športna zveza za motošport in karting, uresničil še enega izmed ciljev, ki si jih je zadal ob nastopu mandata. Delegati so potrdili tudi načrt Avto-moto zveze Slovenije za leto 2017 in predlog prejemnikov odličij AMZS za leto 2017.

Oglasna sporočila