Članske ugodnosti

AMZS ugodnosti - obvezno za vozilo

Popusti in storitve v enotah AMZS za vozilo in voznika.

 Tehnični pregled

 Podaljšanje registracije

 AMZS Zavarovanje

 Menjava pnevmatik 2x letno

Uveljavljate jih takoj po včlanitvi ob predložitvi članske kartice.

AMZS tehnični pregledi in registracije AMZS registracija vozila AMZS zavarovanje
AMZS menjava gum AMZS servis AMZS menjava žarnic
 ...    

AMZS ugodnosti - nepredvidljivo na poti

Zdravstveno in turistično zavarovanje v tujini – iz tujine kličite +386 1 530 53 54 in navedite svoje članske podatke in številko zavarovalne police.

Pomoč na cesti v tujini – iz tujine kličite +386 1 530 53 53 in navedite svoje članske podatke.

Pomoč na cesti v Sloveniji –  kličite 1987 in navedite svoje članske podatke.

Denarna pomoč v primeru smrti ali invalidnosti.

AMZS turistično zavarovanje z zdravstveno asistenco AMZS pomoč na cesti v tujini AMZS prevoz pokvarjenega vozila
AMZS prečrpavanje goriva AMZS prevoz potnikov AMZS nepredvidena nočitev
 ...