Izjava pristopa k včlanitvi

S potrditvijo vpisanih podatkov jamčim za resničnost podanih podatkov in dovoljujem, da osebe v Skupini AMZS (Avto-moto zveza Slovenije, Dunajska 128, 1000 Ljubljana, AMZS d.d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana in Izava d.o.o., Leskoškova 11, 1000 Ljubljana) in izbrani AMD/AMTK (avto-moto društvo ali avto-moto touring club) osebne podatke lahko zbirajo in obdelujejo za namen včlanitve v AMZS, zaradi koriščenja članskih ugodnosti, za namen statistične obdelave, potrebe inšpekcijskega nadzora, kot tudi za namen posredovanja podatkov zavarovalnici za potrebe sklenitve turističnega zavarovanja, vse skladno s Splošnimi pogoji Avto-moto zveze Slovenije.

S potrditvijo vpisanih podatkov sem seznanjen, da lahko kadarkoli prekličem uporabo mojih osebnih podatkov za namene trženja oziroma anketiranja, tako da pošljem pisno zahtevo v elektronski obliki ali po pošti na AMZS, tako kot to izhaja iz Splošnih pogojev Avto-moto zveze Slovenije.

S potrditvijo vpisanih podatkov dovoljujem, da osebe v Skupini AMZS in izbrani AMD/AMTK osebne podatke ter podatke pridobljene pri uporabi storitev Skupine AMZS in AMD/AMTK zbirajo in obdelujejo za namen neposrednega trženja – obveščanj eo novostih in ponudbah Skupine AMZS, AMD7AMTK in njihovih poslovnih partnerjev, za namene trženja, prilagojenega moji starosti, nakupnim navadam ter drugo ciljano trženje in namene anketiranja. Na podlagi tega bom upravičen do posebnih ponudb in ugodnosti ter čestitke ob rojstnem dnevu.

Če sem izbral turistično zavarovanje v tujini:

Soglašam in dajem privolitev, da AMZS moje osebne podatke ime in priimek, spol, datum rojstva, davčna številka, naslov, razmerje pri družinskem zavarovanju, datum poteka članstva posreduje Zavarovalnici Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, ki bo kot samostojni upravljavec zbirke osebnih podatkov osebne podatke obdelovala za namene izvajanja turističnega zavarovanja (Pogoji turističnega zavarovanja Zavarovalnice Triglav.pdf) do preklica privolitve oziroma do poteka zakonsko določenega minimalnega roka za hrambo podatkov. Zavarovalnica Triglav, d.d., osebnih podatkov ne bo uporabljala za namene neposrednega trženja in drugih oblik trženja lastnih produktov in storitev. Hkrati dajem privolitev, da Zavarovalnica Triglav, d.d., moje osebne podatke (št. zavarovalne police, izbrani paket zavarovanja) posreduje AMZS, Dunajska 128, 1000 Ljubljana, za namen izdelave članske kartice. Zavarovalnica Triglav, d.d., in AMZS se zavezujeta, da bosta podatke obdelovala skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Če sem izbral članstvo z družinskim turističnim zavarovanjem v tujini:

Soglašam in dajem privolitev, da AMZS moje osebne podatke in osebne podatke mojih družinskih članov, ki sme jih vpisal, posreduje Zavarovalnici Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, ki bo kot upravljavec zbirke osebnih podatkov osebne podatke obdelovala za namene izvajanja turističnega zavarovanja (link), ki je del članstva AMZS z vključenim turističnim zavarovanjem. Izjavljan, da sem vse družinske člane, vključene v turistično zavarovanje, seznanil s pogoji obdelave njihovih osebnih podatkov in pridobil njihovo privolitev k obdelavi osebnih podatkov za namen izvajanja zavarovanja. Zavarovalnica Triglav, d.d., se zavezuje, da bo podatke, obdelovala skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, do preklica privolitve oziroma do poteka zakonsko določenega minimalnega roka za hrambo podatkov. Zavarovalnica Triglav, d.d., osebnih podatkov ne bo uporabljala za namene neposrednega trženja lastnih produktov in storitev.

 

Oglasna sporočila