San Bernardino - Tunnel

Obratovanje: celo leto
Nadmorska višina: 1644
Naklon: 6
Težavnost za avto: brez posebnosti
Težavnost za prikolice: neprimerno
Posebnosti: max širina 2,3 m

Opomba: Nočne zapore med 22. in 5. uro, 3., 6., 10., 12. in 13. 7.

Oglasna sporočila