Naročilo na servis do nadaljnjega ni mogoče

Po odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, objavljenem v Uradnem listu RS z dne 15. marca 2020, ki je začel veljati 16. marca 2020, smo v AMZS za končne stranke dolžni zapreti servisne centre po Sloveniji. Servisne storitve lahko v duhu zagotavljanja javne varnosti in zdravja opravljajo poslovne stranke.

Določeni AMZS servisi (Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper) bodo služili kot podpora službi za pomoči na cesti, ki bo vse dni v tednu, 24 ur na dan na voljo našim članom in drugim udeležencem v prometu.  V okviru zmožnosti bomo zagotavljali odpravo najpogostejših okvar, kot so npr. poškodba pnevmatike, okvara akumulatorja, črpanje napačno točenega goriva ipd.

Želite prejemati ažurne informacije o delovanju AMZS servisnih centrov?

Oglasna sporočila