Kdaj na tehnični pregled?

V AMZS na enem mestu uredite tehnični pregled, registracijo in zavarovanje vozila.

Tehnične preglede na kar 23 lokacijah po celi Sloveniji opravljajo strokovno usposobljeni pregledniki, ki bodo vaše vozilo temeljito pregledali in vas opozorili na pomanjkljivosti in morebitne napake, ki lahko med vožnjo predstavljajo nevarnost za vas, vaše sopotnike in tudi druge udeležence v prometu. 

Kdaj mora vozilo na tehnični pregled?

Pogostost opravljanja tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil določa 49. člen Zakona o motornih vozilih (ZMV-1).

Motorna in priklopna vozila, razen izjem navedenih v 49. členu Zakona o motornih vozilih (ZMV-1), opravijo prvi tehnični pregled štiri leta po prvi registraciji, nato pa vsaki dve leti do osmega leta starosti. Po osmem letu starosti se tehnični pregled izvede vsako leto.

Lahki priklopniki, bivalni priklopniki, traktorski priklopniki ter priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg opravijo prvi tehnični pregled štiri leta po nakupu oz. prvi registraciji ter nato vsaka štiri leta.

Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov, avtobusov, vozil, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike, in motornih vozil, opremljenih kot vozila s prednostjo oziroma vozila za spremstvo, razen motornih in priklopnih vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki in namenu karoserije gasilska vozila, se opravljajo vsakih šest mesecev.

Opravite tehnični pregled pravočasno

Kategorija vozila Rok za opravljanje tehničnega pregleda
M1 - osebna vozila za prevoz potnikov z največ 8 sedeži poleg sedeža voznika (razen izjem)

Prvi tehnični pregled se opravi 4 leta po prvi registraciji, naslednji pregled vsaki 2 leti do 8. leta starosti, nato vsako leto

M2 - avtobusi za prevoz potnikov z več kot 8 sedeži poleg sedeža voznika in največjo dovoljeno maso do vključno 5 ton Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsakih 6 mesecev
M3 - vozila za prevoz potnikov z več kot 8 sedeži poleg sedeža voznika in največjo dovoljeno maso večjo od 5 ton Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsakih 6 mesecev
N1 - tovorna vozila z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone (razen izjem) Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
N2 - tovorna vozila z največjo dovoljeno maso večjo od 3,5 tone do vključno 12 ton (razen izjem) Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
N3 - tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 12 ton (razen izjem) Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
O1 - priklopna vozila z največjo dovoljeno maso do 750 kg (lahki priklopnik) Prvi tehnični pregled se opravi 4 leta od nakupa, nato vsaka 4 leta
O2 - priklopna vozila z največjo dovoljeno maso večjo od 750 kg do vključno 3,5 tone (razen izjem) Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto

O3 - priklopna vozila z največjo dovoljeno maso večjo od 3,5 tone do vključno 10 ton (razen izjem)

Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
O4 - priklopna vozila z največjo dovoljeno maso večjo od 10 ton (razen izjem) Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
T - traktorji Prvi tehnični pregled se opravi 4 leta po prvi registraciji, naslednji pregled vsaki 2 leti do 8. leta starosti, nato vsako leto
R - traktorski priklopniki Prvi tehnični pregled se opravi 4 leta po prvi registraciji, naslednji pregled vsaki 2 leti do 8. leta starosti, nato vsako leto
L - dvokolesna in trikolesna motorna vozila

Prvi tehnični pregled se opravi 4 leta po prvi registraciji, naslednji pregled vsaki 2 leti do 8. leta starosti, nato vsako leto

 

Tehnični pregledi mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitorst ne presega 25 km/h, se opravlja na pet let

Izjeme  
Vozila, s katerimi se opravlja javni prevoz potnikov (TAXI), avtobusi

Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsakih 6 mesecev

Vozila za prevoz skupin otrok z največ 8 sedeži poleg sedeža voznika (M1)

Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto

Vozila za prevoz nevarnega blaga, vozila za izposojo (RENT-A-CAR) Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
Motorna vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo (POLICIJSKO, REŠEVALNO, GASILSKO,…) Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsakih 6 mesecev
Vozila, ki se uporabljajo za učenje vožnje v avtošolah Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsakih 6 mesecev
Delovna vozila (POTUJOČA DELAVNICA,…) Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
Bivalni priklopniki Prvi tehnični pregled se opravi 4 leta po prvi registraciji, nato vsaka 4 leta
Priklopno vozilo za prevoz športnih konj Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto
Priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas z NDM nad 750 kg do 3500 kg Prvi tehnični pregled se opravi 4 leta po prvi registraciji, nato vsaka 4 leta

Gasilska vozila (last prostovoljnih gasilskih društev)

Prvi tehnični pregled se opravi 1 leto po prvi registraciji, nato vsako leto


 

Izračun stroškov registracije

Naj vas stroški ne presenetijo. Izračunajte okvirne stroške tehničnega pregleda in registracije vašega vozila.

Nadaljuj

Obiščite AMZS center v vaši bližini 

V AMZS centru boste poleg tehničnega pregleda in registracije pri nas sklenili tudi avtomobilsko zavarovanje. Člani AMZS izkoristite članski popust.

Oglasna sporočila