V vrsto 3 in zmagal si!

Podarimo vam 10 EUR!

V AMZS spoštujemo in nagrajujemo zvestobo. Obstoječi in novi člani, ki bodo v AMZS centru sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, bodo prejeli vrednostno darilno kartico z dobroimetjem v višini 10 EUR, ki ga lahko unovčijo za nakup storitev ali blaga v AMZS centrih po Sloveniji. Akcija traja od 1. 12. 2020 do 31. 12. 2021.

Kako do darila?

Opravite storitve

  • članstvo (lahko ste obstoječi člani, lahko podaljšate članstvo ali ga sklenete na novo)
  • avtomobilsko zavarovanje
  • registracija avtomobila 

Prejmite darilo

10 EUR na AMZS darilni kartici

Dobroimetje na kartici prejmete že takoj. Lahko ga koristite ob naslednjem obisku ali ga podarite najbližjim. Dobroimetje lahko izkoristite za nakup blaga in storitev v AMZS centrih po Sloveniji. Tudi v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem ali celo za adrenalinska doživetja v Centru kartinga in moto športa v Slovenji vasi.  

Kaj pa, če želite koristiti redne članske ugodnosti?

Članom AMZS, ki imajo v članstvu vključene tudi popuste za vozilo in voznika, ob registraciji te popuste tudi priznamo.

Akcija velja le za osebna vozila (osebne avtomobile) in ne velja za motorna kolesa, tovorna vozila ali druga vozila za prevoz potnikov, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev. Akcija se izključuje s koriščenjem vrednostnih kuponov ali kuponov za popust. Kot novi člani se v okviru te akcije smatrajo vsi, ki še nikoli niso bili člani AMZS ali pa vsaj eno leto ali več niso imeli aktivnega AMZS članstva. Več pogojev o akciji je navedenih v nadaljevanju. 

Obiščite najbližji AMZS center:

Splošni pogoji akcije

Splošni pogodbeni pogoji akcije »V vrsto 3 in zmagal si«

1. Splošna določila

Izvajalec akcije »V vrsto 3 in zmagal si« (v nadaljevanju: akcija) je AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: AMZS).

Akcija oziroma ponudba velja za:

  • obstoječe člane AMZS (premium, plus, osnovno, start, po meri -pod pogojem, da upravičenec izbere ugodnost »prihranki za voznika in vozilo v AMZS«), ki bodo v času trajanja akcije v enem izmed AMZS centrov, kjer je možno opraviti registracijo in zavarovanje osebnega vozila, hkrati sklenili avtomobilsko zavarovanje in registracijo osebnega vozila,
  • nove člane AMZS, ki bodo v času trajanja akcije na eni izmed poslovnih enot AMZS hkrati sklenili avtomobilsko zavarovanje, registracijo osebnega vozila in članstvo AMZS (premium, plus, osnovno, start, po meri -pod pogojem, da upravičenec izbere ugodnost »prihranki za voznika in vozilo v AMZS«).

Akcija ne velja za druge vrste motornih vozil, ki ne spadajo v kategorijo osebnih vozil (npr. tovorna vozila, avtobusi, delovni stroji in traktorji ali motorna kolesa itd.).

2. Trajanje akcije

Akcija velja od vključno 1. 12. 2020 do vključno 31. 12. 2021.

3. Ugodnost

Ugodnost v obliki AMZS Vrednostne darilne kartice z dobroimetjem v višini 10,00 EUR (v nadaljevanju: AMZS Vrednostna darilna kartica) upravičenec pridobi v enem izmed centrov AMZS, kjer je možno opraviti registracijo in zavarovanje osebnega vozila, na enega izmed naslednjih načinov:

  • - upravičenec, ki je že član AMZS (premium, plus, osnovno, start, po meri -pod pogojem, da upravičenec izbere ugodnost »prihranki za voznika in vozilo v AMZS«), hkrati sklene avtomobilsko zavarovanje in registracijo osebnega vozila,
  • - upravičenec, ki še ni član AMZS, hkrati sklene avtomobilsko zavarovanje, registracijo osebnega vozila in članstvo AMZS (premium, plus, osnovno, start, po meri -pod pogojem, da upravičenec izbere ugodnost »prihranki za voznika in vozilo v AMZS«).

Upravičenost do ugodnosti pod pogoji iz prejšnjega odstavka upravičenec izkaže s predložitvijo računa o plačanih storitvah.

Akcija oziroma ponudba velja tudi za družinske člane, če so vključeni v AMZS družinsko članstvo in vsak s svojim osebnim vozilom izpolnjujejo pogoje te akcije. Akcija ne velja za člane Brez vozila.

Ugodnost iz akcije se v skladu z 19. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZDoh-2) ne šteje za dohodek fizične osebe, zato upravičenec za prejeto ugodnost ne odvede dohodnine.

Upravičenec je dolžan v času trajanja akcije prevzeti AMZS Vrednostno darilno kartico v  centru AMZS, sicer izgubi upravičenje do AMZS Vrednostne darilne kartice. 

4. Koriščenje ugodnosti

Ugodnost v obliki AMZS Vrednostne darilne kartice z dobroimetjem v višini 10,00 EUR upravičenec izkoristi v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja z AMZS vrednostno darilno kartico, ki so objavljeni na spletni strani (https://www.amzs.si/darilne-kartice).

Izplačilo gotovine v vrednosti AMZS Vrednostne darilne kartice ni možno.

5. Objava

Ti splošni pogodbeni pogoji so javno objavljeni in dostopni na spletnem naslovu www.amzs.si in na lokacijah izvajanja akcije ter veljajo od dneva sprejema, to je 1. 12. 2020.

Sodelujoči v akciji so seznanjeni s temi pogoji, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali.

AMZS si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev, če to dopušča zakon ali to zahtevajo bistveno spremenjene okoliščine.

Oglasna sporočila